Snö och slask

Snö och slask

Av |2017-01-25T16:17:40+00:0027 januari, 2016|Nyheter|

Idag onsdag 27 januari slaskar det ordentligt efter en period med mycket snö och is. Redan i augusti 2015 lämnade vi in en motion om s.k. jämställd snöröjning. Den löd:

”Det är lättare för en bil att ta sig fram i 10cm snö än någon med barnvagn eller rullator. Därför skall gång- och cykelvägar plogas först. Jag anser att vi skall införa jämställd snöröjning i kommunen redan nu i vinter. Jag tror att det finns ekonomiska fördelar med att prioritera fotgängare och cyklister. Med hänvisning till ovanstående yrkas att en plan för att upprätta en ny prioriteringsordning för snöröjning inför i kommunen till vintern 2015/2016.”

Rönningepartiets motion avslogs med motiveringen att snöröjningen i Salems kommun fungerar utmärkt och att någon ytterligare prioritering av fotgängare och cyklister inte behövs. Vi tycker verkligen det är synd att vår kommun inte ser fördelen med jämställd snöröjning. Nedan kan ni läsa hur man resonerar i andra kommuner.

SvD 2015-02-24, ”Tummen upp för jämställd snöröjning

Karlskoga var uttalat först, men Umeå kommun anser sig ha tänkt jämställt under flera års tid. – Vi har en högre standard på gång- och cykelvägar än vi har på gator och vi har en högre standard på kollektivstråken än vad vi har på lokalgatorna, säger kommunens gatudriftchef Torbjörn Sandberg. Eftersom forskning visar att kvinnor går, cyklar och reser kollektivt i större utsträckning än män kan man se att prioriteringen kommer kvinnorna till gagn.

I Umeå har det varit besvärligt väglag trots den milda vintern. – Vi har haft extremt mycket halka. Vi sandar ju de prioriterade gång- och cykelbanor, och vi sandar kollektivstråken och busshållsplatserna. Vi har speciella scenarier som vi arbetar efter, just för jämställdheten, säger Torbjörn Sandberg.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) uppmuntrar alltid sina medlemmar att tänka jämställt och många har följt rekommendationen och skrivit på den europeiska jämställdhetsdeklarationen på lokal och regional nivå (CEMR). Exemplet med snöröjningen i Karlskoga lyfts fram som ett roligt exempel på hur jämställdhet finns med i alla frågor. – Ett gäng chefer från Karlskoga på jämställdhetskurs skulle fundera på vad det fanns för problem inom verksamheten och först tyckte man att vi håller ju på med snöröjning, det finns väl inget. Men så kom de på att eftersom kvinnor och män delvis har olika transportmönster så blir det en snedfördelning om vi bara prioriterar de stora vägarna, säger Magnus Jacobson på SKL.

Dessutom finns det ekonomi i att tänka om. – Kostnaderna för halkolyckor för fotgängare är betydligt högre än kostnaderna för vinterväghållning, säger han. Och tankarna sprider sig. Stockholm är en av kommunerna som nyligen beslutat att genomföra jämställd snöröjning nästa vinter.”