Motion om kommunens hemsida

Motion om kommunens hemsida

Av |2017-02-27T16:02:47+00:0022 januari, 2016|Vår politik|

Efter att ha sökt efter information, dokument eller nämndprotokoll vid ett flertal tillfällen är det lätt att inse att kommunens webbsida och dess innehåll inte lever upp till kommuninnevånarnas rätt till uppdaterad information och möjligheten att enkelt ha dialog med kommunens tjänstemän eller politiker.

Hemsidan är en imageskapare för hur attraktiv kommunen upplevs av besökare. Jag anser att Kommunens hemsida ska visa upp vad som just nu händer inom kommunen och den service kommunen erbjuder. Här ska medborgarna smidigt kunna hitta information om aktuella planer, beslut, resultat och arbetsprocesser samt länkar till andra myndigheter och organisationer. Det ska också vara möjligt att använda hemsidan för självbetjäning, där innevånarna själva ska kunna utföra sina ärenden när de vill och på ett enkelt och effektivt sätt. Däröver skulle hemsidan också kunna fungera som ett medborgarforum, där kommunen kan kommunicera med invånarna och där invånarna lätt kan kommunicera med befattningshavare inom den kommunala organisationen.

Med hänvisning till ovanstående yrkas

  • Att en översyn av salem.se görs under perioden 2016/2017 med målsättning att förbättra hemsidan avseende tillgänglighet, sökbarhet och självbetjäning.
  • Att funktionen nåbarhet förbättras så att det är mycket lätt att komma i kontakt med kommunen och få svar.
  • Att en funktion med möjlighet att arbeta i dialog med användarna/väljarna införlivas i hemsidan.