Motion om att tillgängliggöra kommunstyrelsens utskottsarbete

Motion om att tillgängliggöra kommunstyrelsens utskottsarbete

Av |2017-02-27T15:55:44+00:0014 januari, 2016|Vår politik|

Tack vare modern informationsteknik är det idag möjligt att i större utsträckning tillgängliggöra den stora mängd information om vår kommun som idag finns och ligger till grund för de beslut som tas om Salems framtid. Av främst närdemokratiskäl bör Salems kommun arbeta aktivt för att ytterligare förbättra aktualiteten och tillgängligheten av den kommunala informationen.

Ett sådant exempel är all information som rör arbetet i Kommunstyrelsens Arbetsutskott och Kommunstyrelsens Tekniska utskott. Här behandlas viktiga centrala ärenden för kommunen. Information om detta arbete och dessa ärenden bör göras tillgängligt så snabbt som möjligt och på ett enkelt sätt för invånare som vill hålla sig informerade.

Vi vill ta ytterligare ett steg mot det mål vi i Rönningepartiet anser kommunen bör ta som sitt: Att Salems kommun ska bli en föregångare bland svenska kommuner när det gäller kommunal information och närdemokrati.

Med hänvisning till ovanstående yrkas

  • Att vi på kommunala webbplatsen, som PDF-filer eller annat digitalt format, tillgängliggör dagordningar och förberedande material samt protokoll och minnesanteckningar, inklusive bilagor, från samtliga möten inom Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott, KSAU och Kommunstyrelsens tekniska utskott, KSTU.