Motion om mål för ett minskat trafikflöde med bil till och från Rönninge centrum

Motion om mål för ett minskat trafikflöde med bil till och från Rönninge centrum

Av |2017-02-27T15:39:02+00:006 januari, 2016|Vår politik|

Rönninge centrum byggs nu ut och kommer att vara hela kommunens resecenter. Härifrån går såväl tåg som buss. Den absoluta majoriteten av kommunens sysselsatta innevånare pendlar till arbetsplatser utanför vår kommun. Enligt trafikflödesmätningar 2013 är det uppenbart att ett stort antal pendlare tar sig till tåg och buss vid Rönninge centrum med bil. Att förse dessa med parkering har visat sig både dyrt och impopulärt hos många. Samtidigt har en stor del av de föreslagna nya gång- och cykelvägarna i översiktsplan 2005-2015 ej har byggds. Vi kan anta att dessa relativt korta resor med bil till Rönninge centrum har en miljöpåverkan som inte fångas upp av våra miljömål.

För att möjliggöra ett säkert och enkelt resande via Rönninge centrum utan bil måste vi sätta upp tydliga mål.

Med hänvisning till ovanstående yrkas

  • Att mål sätts upp för ett minskat trafikflöde med bil till och från Rönninge centrum
  • Att mål sätts upp för ett utökat lokal pendlande med cykel sätts upp.
  • Att målen är tidsatta och mätbara.