Motion om parkering vid Rönninge station

Motion om parkering vid Rönninge station

Av |2017-02-27T15:40:51+00:0014 december, 2015|Vår politik|

Infartsparkeringen Ålkistan vid Folkes hus invid Rönninge station tycks, bli i det närmaste dubbelt så dyr som förväntat. Parkeringssituationen vid Rönninge station kommer att bli än mer besvärlig när väl nya centrumet bebyggs med bostäder. Det är av stor vikt att underlätta för kommuninvånarna att pendla utan att först behöva ta bilen till stationen. En lösning kan vara nya busslinjer eller alternativt nya sträckningar på befintliga. Innan vi kan lägga förslag till lösningar av denna typ måste vi veta vilka som använder p-platserna vi Rönninge station.

Med hänvisning till ovanstående yrkas

  • Att skyndsammast möjligt undersöka vilka som nyttjar våra infartsparkeringar vid Rönninge station.