Motion om farlig avstigning från pendeltåget vid Rönninge station

Motion om farlig avstigning från pendeltåget vid Rönninge station

Av |2017-02-27T15:41:54+00:0018 november, 2015|Vår politik|

Vid avstigning från ankommande pendeltåg från Stockholm med riktning mot Södertälje, är avståndet mellan tåget och stationens plattform stor. Även höjdskillnaden är stor. Äldre personer, barn och resande med barnvagn samt resenärer med funktionshinder har här mycket svårt, speciellt vid avstigning. När äldre pendeltåg trafikerar sträckan upplevs riskmomentet än större.

Med hänvisning till ovanstående yrkas

  • Att huvudmannen, av Salems kommun, uppmärksammas på problemet, och att Salems kommun kräver att huvudmannen utreder riskerna.