Motion om hastighetspolicy

Motion om hastighetspolicy

Av |2017-02-27T15:42:46+00:0018 september, 2015|Vår politik|

En del innevånare har till mig uttryck att de uppfattar våra hastigheter på främst gator inom tätorten så som godtyckliga. Det vore därför bra med en översyn och upprättande av en ny hastighetspolicy.

Beslutande organ för hastigheter på allmän väg är i Sverige Transportstyrelsen som tar fram riktlinjer. Länsstyrelsen eller kommunen beslutar om lokala lägre hastighetsbegränsningar och Trafikverket kan besluta om högre hastigheter än bashastigheterna. Bashastigheten i Sverige är 50 km/tim i tätorter, 70 utanför tätorterna, 110 på motorvägar. Inom tätort kan kommunerna besluta om hastigheter i spannet 30-60. Rekommenderad lägre hastighet kan användas lokalt där åtgärder genomförts som gör att det är lämpligt att köra saktare än den tillåtna.

En hastighetspolicy bör utarbetas för att vara heltäckande och vägledande. Kombinationen av utformning av gator och reglering av hastigheten skall främja god trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet gatumiljön. Gående och cyklister bör vara prioriterade på grund av den stora risk de löper att ådra sig svåra eller livshotande skador vid en olycka med en bil. Policyn bör ta upp olika klasser på gator så som gångfartsgata, 30-gata, 50/30-gata, 50-gata och 70/50-gata.

Med hänvisning till ovanstående yrkas

  • Att en hastighetspolicy utarbetas.