Motion om gång- och cykelväg med bro över järnvägen vid Mölle

Motion om gång- och cykelväg med bro över järnvägen vid Mölle

Av |2017-02-27T15:43:48+00:0018 september, 2015|Vår politik|

Rönninge centrum byggs nu ut och kommer att vara hela kommunens resecenter. Att kunna ta sig till Rönninge centrum utan bil är därför av största vikt. En bro över järnvägen vid Mosshagestigen och Möllevägen skulle underlätta för gående och cyklister att ta sig till Rönninge centrum från Söderby-området. En sådan bro skulle också öka möjligheten för gående och cyklister från Söderbyområdet att ta sig till Möllebadet med tillhörande motionsspår och utegym samt till Rönninge tennishall.

Med hänvisning till ovanstående yrkas

  • Att möjligheten och kostnader för en gång och cykelväg med tillhörande bro över järnvägen vid Mosshagestigen och Möllevägen utreds.