Motion om jämställd snöröjning

Motion om jämställd snöröjning

Av |2017-02-27T15:46:04+00:006 augusti, 2015|Vår politik|

Det är lättare för en bil att ta sig fram i 10 cm snö än någon med barnvagn eller rullator. Därför skall gång- och cykelvägar plogas först. Jag anser att vi skall införa jämställd snöröjning i kommunen redan nu i vinter. Jag tror att det finns ekonomiska fördelar med att prioritera fotgängare och cyklister.

Med hänvisning till ovanstående yrkas

  • Att en plan för att upprätta en ny prioriteringsordning för snöröjning inför i kommunen till vintern 2015/2016.

 

Anders Klerkefors, Rönningepartiet