Rapport från KF 2015-02-19

Rapport från KF 2015-02-19

Av |2017-02-04T00:02:51+00:0020 februari, 2015|Vår politik|

Kort rapport från KF torsdagen den 19 februari 2015:

  • Anmälan av gruppledare.

Klarades av fort, en ren formsak.

  • Överlåtelse av exploateringsavtal Rosstorp 2.

Inga inlägg.

  • Äldreomsorgsplan 2015 – 2019.

Anne Henningsson (MP) efterlyste det förebyggande arbetet i planen. Hon hade även en del andra åsikter om de aktiviteter som nämns för äldre i planen. Dock hade hon och miljöpartiet inget yrkande.

Jag gjorde ett inlägg där jag på pekade att planen inte tar tillräckligt stor hänsyn till de privata aktörer som finns i kommunen.

Rönningepartiet gör en protokollsanteckning om att man vid nästa revidering av planen tar större hänsyn till den kapacitet som finns hos Rosstorp. Både vi och MP fick svar av en lite trött Lars Pilsetnek (M), Socialnämndens ordförande. Han kunde nog se att frågan om Rosstorp nog hör hemma i nästa revidering av planen. Han var dock helt oförstående över Anne Henningssons inlägg.

  • Rapport om ej verkställda beslut Sol & LSS 3:e kart. 2014

Inga inlägg.

  • Svar på motion – ”Live streaming av fullmäktiges sammanträden”

Ett flertal talare var uppe och berömde Pia Ortiz Venegas (V) för denna motion som KS yrkat bifall till. Trolig start för streaming av fullmäktiges sammanträde blir i april eller juni.

  • Annonsering av fullmäktigesammanträden i ortstidning.

Inga inlägg.

  • Avsägelser och fyllnadsval

Ett antal formella sådana.

  • Inkomna motioner, interpellationer och frågor

En inkommen motion från Mats Nittve (MP) om generell, hastighetsbegränsning till 40 i kommunen. Motionen remitterades för beredning.

Mötet avslutades med lite surr och mingel.

/Anders Klerkefors, gruppledare