Fråga om bostadslösa EU-medborgare

Fråga om bostadslösa EU-medborgare

Av |2017-01-25T14:38:15+00:0019 februari, 2015|Nyheter|

En medborgarfråga togs upp på KF 19 februari 2015, om vad Salems kommun gör för att lösa bostadssituationen för bostadslösa/hemlösa EU-medborgare som vistas här?

Kort rapport från KF torsdagen den 19 februari 2015

En medborgarfråga hade inkommit. Vi hade fått den på mail på morgonen från Olle Glimvik, kommunfullmäktiges ordförande. Frågeställare var Anita Lilburn, Carina Gauffin och Rauni Strömbeck. Följande fråga var ställd till kommunstyrelsens ordförande i Salems kommun:

”I Salems kommun finns, som i många andra kommuner, personer som inte har någon fast bostad eller bostad över huvud taget. Nu är det vinter och kallt och behovet av tak över huvud är desperat. För närvarande finns i vår kommun bland annat EU-migranter som övernattar i en bil. Vi som ställer frågan, och många andra kommuninvånare, är upprörda över situationen och undrar hur kommunen avser att agera i denna nödsituation? Vad gör Salems kommun för att lösa bostadssituationen för bostadslösa/hemlösa personer som vistas här?”

Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande, gav ett bra och uttömmande svar. Dock klampade han i klaveret genom att säga att det finns obekräftade rykten om att EU-emigranternas ”arbete” och resor var organiserade. Just denna punkt angrep Mats Nittve (MP) hårt. Miljöpartiet hade redan innan mötet tagit ställning genom att dela ut flygblad utanför Murgrönan. Miljöpartiet föreslog skapandet av ett härbärge för bostadslösa.

Mia Franzén (FP) argumenterade för att detta inte är en sak för vår kommun att anordna då de s.k. EU-migranterna är formellt arbetssökande inom EU. Det regelverk som gäller alla EU- medborgare gäller även dem. Alla har rätt att vistas så som arbetssökande i ett annat EU-land för att söka arbete i tre månader, under förutsättningar att man inte belastar det landets välfärdssystem.

Pia Ortiz Venegas (V) angrep både Mia och Lennart hårt och utmålade dem som samvetslösa. Hon lät påskina att det fanns andra motiv för deras argumentation än de vill erkänna. Underförstått att de är främlingsfientliga. Här kände jag mig tvungen att kliva in i debatten. Att utmåla sina politiska motståndare så som mörkermän och utan samvete, bara för att man har olika åsikter i sak, är helt oacceptabelt. Den typen av intolerans behövs inte här. Jag underströk också vikten av att betrakta alla som kommer till vår kommun från andra EU-länder för att söka arbete på samma sätt. I korthet anslöt vi i Rönningepartiet oss till Mia och Lennart i sak och ansåg inte att det var ett kommunalt ansvar att tillhandahålla bostäder åt EU-migranter.

Därefter ansågs frågan besvarad och Olle Glimvik tackade Anita Lilburn, Carina Gauffin och Rauni Strömbeck för deras fråga.

Kort om punkterna på KF:s dagordning:

• Anmälan av gruppledare.

Klarades av fort, en ren formsak.

• Överlåtelse av exploateringsavtal Rosstorp 2.

Inga inlägg.

• Äldreomsorgsplan 2015 – 2019.

Anne Henningsson (MP) efterlyste det förebyggande arbetet i planen. Hon hade även en del andra åsikter om de aktiviteter som nämns för äldre i planen. Dock hade hon och miljöpartiet inget yrkande.

Jag gjorde ett inlägg där jag på pekade att planen inte tar tillräckligt stor hänsyn till de privata aktörer som finns i kommunen.

Rönningepartiet vill även få med ett medskick att man vid nästa revidering av planen tar större hänsyn till den kapacitet som finns hos Rosstorp. Både vi och MP fick svar av Lars Pilsetnek (M), Socialnämndens ordförande. Han kunde nog se att frågan om Rosstorp nog hör hemma i nästa revidering av planen. Han var dock helt oförstående över Anne Henningssons inlägg.

• Rapport om ej verkställda beslut Sol & LSS 3:e kart. 2014

Inga inlägg.

• Svar på motion – ”Live streaming av fullmäktige sammanträden”

Ett flertal talare var uppe och berömde Pia Ortiz Venegas (V) för denna motion som KS yrkat bifall till.  Trolig start för live streaming av fullmäktige sammanträden blir i april eller juni.

• Annonsering av fullmäktigesammanträden i ortstidning.

Inga inlägg.

• Avsägelser och fyllnadsval

Ett antal formella sådana.

• Inkomna motioner, interpellationer och frågor

En inkommen motion från Mats Nittve (MP) om generell, hastighetsbegränsning till 40 i kommunen. Motionen remiterades för beredning.

Mötet avslutades med lite surr och mingel.

 

Med vänlig hälsning

Anders Klerkefors, Gruppledare Rönningepartiet