Så är vi igång på riktigt

Så är vi igång på riktigt

Av |2016-11-17T15:17:50+00:0019 december, 2014|Vår politik|

Resultatet av valberedningens arbete och valen i fullmäktige blev att vi, Rönningepartiet, nu finns representerade i samtliga nämnder och i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige sammanträde inleddes med ett tjugotal val av ledamöter till olika nämnder och styrelser. Valberedningen har haft två sammanträden och dess förslag var enhälligt.  Valberedningen gjorde följande uttalande som lästes upp av valberedningen ordförande, Lennart Ejenäs (M):

”Valberedningen har kollektivt diskuterat sig fram till en rimlig representation i nämnderna mot bakgrund av fullmäktiges sammansättning och valresultatet.”

Resultatet av valberedningens arbete och valen i fullmäktige blev att vi, Rönningepartiet, nu finns representerade i samtliga nämnder och i kommunstyrelsen. Detta gör att vår insyn har ökat ytterligare samt att vi på sikt nu kan få ett inflytande som motsvarar vårt valresultat.

I övrigt var det inga större överraskningar under sammanträdet, förutom kvällens enda votering. Kommunstyrelsen ville avskaffa det demokratistipendium till ungdomar som har funnits sedan 2005. Vi i Rönningepartiet ville återremittera ärendet. Vi hoppades att Salems kommun ska kunna få igång stipendiet igen genom att byta huvudman för det. Genom att flytta stipendiet från Kultur & Fritid till Barn & Utbildning kan vi rikta in oss mot kommunens nior. Genom att låta stipendiet bli ett pris för bästa klass-, grupp eller individuella projekt i demokratisk anda, skulle det kunna bli en levande del av samhällskunskapen.

Tyvärr röstade 23 ledamöter nej till vår återremiss och därigenom ja till att lägga ner ett demokratistipendium! Nej röstade moderater, folkpartister, centerpartister, en kristdemokrat och alla socialdemokrater!

Vi hoppas att alla dessa nej-sägare kommer att ändra sig när vi motionerar om att införa ett demokratipris riktat mot niondeklassare i kommunen.

Nu tar fullmäktige julledigt och återkommer i februari. Förhoppningsvis kommer vi då att ha lämnat in en hel hög med motioner.

 

God Jul & Gott nytt år

Anders Klerkefors, Rönningepartiet