Rapport från en premiär i fullmäktige

Rapport från en premiär i fullmäktige

Av |2016-11-17T15:30:49+00:0029 november, 2014|Vår politik|

Så var då en ny mandatperiod i Salems kommunfullmäktige inledd. Rönningepartiets nye gruppledare Anders Klerkefors rapporterar här från premiärsammanträdet.

Av tre ordinarie ledamöter från Rönningepartiet var vi två helt nya, Maria Trap och jag, Anders Klerkefors. Tillsammans med Karin Meyer (tidigare ersättare i KF) hade vi i torsdags 27 november första sammanträdet.Vi var placerade mellan Håkan Paulsson (kd) och Tommy Eklund (s). I raden framför oss hade vi Mats Nittve och Anne Henningsson (Mp). På raden bakom oss hade vi två helt nya ledamöter från Sverigedemokraterna. Detta kommer att vara våra platser under de närmaste fyra åren då vi på bästa sätt skall försöka leva upp till det förtroende vi fått av våra 1.054 väljare.Det var med spänning jag för första gången intog talarstolen som kommunfullmäktigeledamot under budgetdebatten. Att så företräda Salems innevånare som fritidspolitiker är en verklig ära. Jag måste erkänna att jag kände mig tyngd av stundens allvar.

Budgetdebatten som sådan var intressant och vi försökte få gehör för våra förslag.

En av kärnfrågorna för Rönningepartiet är att varje skattekrona ska utnyttjas bättre. Salems kommun har en något högre skuld per invånare än genomsnittet i Stockholm län. Detta gör att vi i Salem betalar relativt mycket i ränta, vilket gör att det finns mindre pengar över till den löpande verksamheten, investeringar eller till skattesänkningar. I kommande budgetperioden är Salems kommuns resultat positivt, men med tanke på den stora skulden tycker vi i Rönningepartiet det är extra viktigt att vara försiktig med skattepengarna.  Vi tycker att det är långsiktigt ansvarsfullt om vi under perioden kan extraamortera på lån utan att äventyra målet med oförändrad kommunalskatt.

I debatten föreslog vi besparingar i investeringsbudgeten på 20 – 26 miljoner genom att skjuta ny förskola i Hallsta på framtiden och att ett inköp av BRF-lägenheter bör övervägas ytterligare och alternativa lösningar utreds. Vidare föreslog Rönningepartiet att renoveringen av Säby sim- och sporthall bör utredas ytterligare och kopplas till exploateringen av Salems centrumområde. Detta då kostnaderna i dessa typer av projekt tycks vara mycket osäker.

På kostnadssidan föreslog vi att 200.000 kr anslås för att utreda frågan om ungdomsbostäder i kommunen och att 100.000 kr anslås för att kunna ha en sommarhästverksamhet på försök 2015.

Alla våra tilläggsyrkanden avslogs. Dock går kommunstyrelsen enligt Lennart Kalderen (M) vidare redan nu på måndag med en ansökan om EU-pengar till ett projekt med en 4H-gård. Vi kommer att driva på här för att se till att detta projekt innehåller hästverksamhet.

Sammanfattningsvis tycker jag nog att vi Rönningepartister skötte oss bra då vi alla under någon punkt äntrade talarstolen. Moderaterna var aktiva med fem talare. Socialdemokraternas Arne Närström var också mycket aktiv i talarstolen under budgetdebatten, så även kommunens enda skattehöjare Pia Ortiz-Venegas (V).

Nu återstår ungefär 36 kommunfullmäktigesammanträden till nästa val. Förutsättningar för Rp att göra någon skillnad är bättre nu än under förra mandatperioden: Vi har nu 3 istället för 2 mandat plus att vi kommer för första gången delta i möten och samtal där de kommunala besluten formas i nämnder och kommunstyrelsen.

 

//Anders Klerkefors, Gruppledare Rönningepartiet