Vi som sitter i nämnderna

Vi som sitter i nämnderna

Av |2017-01-20T14:35:36+00:0019 november, 2014|Nyheter|

Resultatet av valberedningens arbete och valen i fullmäktige blev att vi, Rönningepartiet, nu finns representerade i samtliga nämnder och i kommunstyrelsen.

Rönningepartiet kommer under närmaste mandatperiod ha representanter i nio nämnder.

Här är vi som kommer sitta i de olika nämnderna:

Kommunstyrelsen:

Anders Klerkefors och Patrik Vejby

Barn- och utbildningsnämnden:

Maria Trap och Anna-Carin Ehn

Socialnämnden:

Nina Fällström

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:

Anders Klerkefors och Mikael Israelson

Kultur- och fritidsnämnden:

Karin Meyer

Kommunrevisorsnämnden:

Göran Tjulin

Valnämnden:

Anders Klerkefors

Utskottet för nämndorganisationen:

Anders Klerkefors

Nämndeman:

Carl-Gustaf Borgh