Inbjudan till valteknisk samverkan

Inbjudan till valteknisk samverkan

Av |2017-01-19T16:12:16+00:0022 oktober, 2014|Nyheter|

Rönningepartiet har öppnat upp och bjöd under oktober med en direkt förfrågan till samtliga partier i Salem in till samtal om en valteknisk samverkan, detta för att som kommunens tredje största parti få plats i de politiska nämnderna. Här brevet som sändes ut till alla partier i kommunfullmäktige

Öppen inbjudan till samtliga partier i Salems kommun om valteknisk samverkan

Valet blev en stor framgång för Rönningepartiet. Vi är nu Salems tredje största parti med nära 11 procent av rösterna (totalt 1.054 röster) och var det parti som ökade mest i kommunen. I kommunfullmäktiges gav valresultatet Rönningepartiet 3 mandat, dvs 3 av de 31 platserna.

Många i Salems kommun frågar sig nu, vad händer med fördelningen av platserna i de politiska nämnderna?

Vi tror att kommunens invånare både utgår ifrån och önskar att kommunens tredje största parti är representerat i alla kommunala nämnder och styrelser.

Tyvärr är inte det självklart, olika sammanslagningar för att skapa fler gemensamma mandat mellan de etablerade partierna gör att deras politiska block kan ta fler nämndeplatser än vad de enskilt skulle få.

Vi har i kraft av våra tre mandat en given plats i socialnämnden, barn & utbildningsnämnden samt i kommunstyrelsen. Vi vill dock utnyttja alla möjligheter för att ta plats i fler nämnder.

Därför öppnade vi upp och bjöd under oktober in samtliga partier med mandat i kommunfullmäktige till samtal om en valteknisk samverkan. Vi sände samtidigt ut detta som pressmeddelande och publicerade det här på vår hemsida. Detta gör vi främst för att kunna få plats i bygg & miljönämnden samt fritidsnämnden, som vi normalt skulle ha tagit plats i om inga partier hade valtekniska samarbeten. Men också för att vi som politiskt obundet lokalparti alltid är öppna för samtal med alla.

Vi vill poängtera att det för Rönningepartiet bara rör sig som om valteknisk samverkan om dessa nämndeplatser, inga samtal kommer handla om något politiskt samarbete och vi kommer arbeta enligt vår egna politiska plattform.