Tredje största partiet

Tredje största partiet

Av |2016-11-17T16:18:53+00:0015 september, 2014|Nyheter|

Rönningepartiet har i den uppdaterade preliminära rösträkningen fått 10,64% av rösterna i kommunfullmäktige.

Detta gör Rönningepartiet till kommunens tredje största parti och ger Rönningepartiet tre mandat i kommunfullmäktige att jämföra med två mandat föregående mandatperiod.

Tabellen nedan visar de olika partiernas röstandel och mandatfördelning.

 

Parti Andel röster Andel av
31 mandat
Fulla mandat Rest-mandat Totalt mandat
M Moderaterna 35,28% 10,94 10 1 11
C Centerpartiet 4,65% 1,44 1 1 2
FP Folkpartiet liberalerna 6,11% 1,89 1 1 2
KD Kristdemokraterna 3,05% 0,95 0 1 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 22,95% 7,12 7 0 7
V Vänsterpartiet 4,15% 1,29 1 0 1
MP Miljöpartiet de gröna 6,96% 2,16 2 0 2
SD Sverigedemokraterna 5,73% 1,78 1 1 2
FI Feministiskt initiativ 0,19% 0,06 0 0 0
Röp Rönningepartiet 10,64% 3,30 3 0 3
26 av 31 5 av 31 31

 

Det kan vid en första anblick verka märkligt att 10,64% bara räcker till tre mandat samtidigt som 4,65% ger två mandat, men det beror på att bråkdelarna av mandaten fördelas med ett extra mandat till de med högst bråkdel. Man får alltså ett mandat för varje 31’del av rösterna och sen kan man få ett till om man var närmast att få ett helt mandat till. Detta är illustrerat i tabellen med hela mandat i rött och bråkdelarna i blått.

Så Rönningepartiets andel var 3,30 mandat men 0,30 kunde inte nyttjas eftersom det bara fanns fem restmandat att fördela, och fem partier hade en rest på mer än 0,30. Centerpartiet med 1,44 mandat fick allså 1 mandat plus 1 restmandat därför att resten 0,44 var större än Rönningepartiets rest på 0,36.

Rönningepartiet skulle alltså ha behövt en andel av 3,45 mandat för att få fyra mandat i KF. För att nå den andelen behövdes drygt 11% av rösterna så det räckte inte ända dit, men det var nära. Det fattades faktiskt bara ett 20’tal röster för att nå dit!

På lördag (20/9) ska Länsstyrelsen vara klara med sin kontrollräkning och då publiceras det slutgiltiga resultatet, men även om det blir mindre justeringar av siffrorna så är det inte så troligt att felräkningen skulle vara så stor att det skulle innebära någon förändring av mandatfördelningen.

I realiteten används en betydligt mer komplicerad formel (den jämkade uddatalsmetoden) för att fördela mandaten men förenklingen ovan ger oftast samma resultat. Valmyndighetens metod kan i vissa lägen tendera att tippa över det sista mandatet till det större partiet när det väger mellan två partier. Det skulle i så fall kunna innebära fördel till Rönningepartiet om skillnaden mellan C och RöP ökar med några röster i sluträkningen. Men som det ser ut nu efter den uppdaterade preliminära rösträkningen så verkar det som att vi får nöja oss med tre mandat.

Vi vill betona att denna artikel är baserad på siffror från den uppdaterade preliminära rösträkning från onsdagen den 17/9.