Motioner 2010–2014 för ett bättre Salem

Motioner 2010–2014 för ett bättre Salem

Av |2017-02-04T00:27:22+00:001 september, 2014|Vår politik|

Under de fyra år Rönningepartiet har suttit i kommunfullmäktige 2010-2014 har vi lagt in mängder av motioner, debatterat och kommunicerat med er Salemsbor via trycksaker, namninsamlingar och i insändare och artiklar i lokalmedia.

Under de fyra år Rönningepartiet har suttit i kommunalfullmäktige 2010-2014 har vi gjort ganska mycket. Samtidigt vet vi att det mesta återstår att göra.Tittar vi på hur vi har arbetat rent politiskt i fullmäktige så har vi lagt in mängder av motioner, deltagit i debatter och gjort skriftliga protokollsanteckningar i en mängd frågor. Vi har också svarat på remisser och inom vår aktiva partigrupp hållit ca 40 egna protokollförda styrelsemöten.Det du har sett av oss är nog mest våra långsmala och rönnbärsröda informationsutskick, namninsamlingar, deltagande på julmarknad och Salemsdagen, ageranden för folkomröstning och debatter i lokalmedia.Några resultat; höghuset blir inte av, bussar går bättre och det politiska klimatet har förbättrats. Vi har tagit viktiga steg närmare en riktig närdemokrati. Men vi har som sagt bara börjat.

Vi har här samlat framförallt motioner som vi har lagt under gångs valperioden. Behöver vi säga att ingen av dem mötts med välvilja från styrande rikspartierna? Nåväl, läs gärna och se lite av hur vi har arbetat.

I flera frågor har vi också lämnat skriftliga protokollsanteckningar, ett sätt att tydliggöra våra ståndpunkter i en viss fråga. Här några av dem:

För att bättre utreda möjligheten till att spara 124 skattemiljoner angående SÄBO 2015 >>

För en bättre busslinje till lägre kostnad, råd som sedan SL lyssnade till och tack och lov följe >>

En av många debatter angående Rönninge Centrum och viljan till folkomröstning >>

Med din rösts hjälp kommer inte rikspartierna längre kunna stoppa oss från att ta plats i de styrande nämnderna. Med fler mandat kommer vi kunna se över detaljplanen för Rönninge Centrum och utreda en möjlig besparing på långt över 100 miljoner kronor för SÄBO i Söderby. Vi kommer kunna genomföra våra lagda motioner som att ge alla ridvänner bättre förutsättningar och skapa fler badplatser i Uttran. Vi kommer kunna omvärdera frågan om vägavgifter för gamla fastigheter vid nya exploateringar. Vi kommer också i alla frågor kunna involvera de boende före beslut – som den om 250 nya lägenheter i Salem och hur nya Salems centrum ska utvecklas.