Nya alliansen M+S vann över folket

Nya alliansen M+S vann över folket

Av |2016-11-18T14:32:01+00:0022 februari, 2014|Nyheter|

Två väldigt viktiga beslut togs i Salems kommunfullmäktige på torsdagskvällen 20 feb 2014. Resultat, som väntat: 2–0 till nya alliansen moderaterna-socialdemokraterna. 0–2 för merparten av Salems invånare.

Beslut 1: Detaljplanen för nya Rönninge Centrum + avtal med byggherren Småa klubbades. Trots att folkinitiativet för folkomröstning fortfarande inte är avgjort i den juridiska processen. En stor majoritet invånare vill inte ha det tättbebyggda centrum som den politiska majoriteten drivit igen. Läs här mer om den linje för folkmajoriteten som Rönningepartiet drev >>Beslut 2: Detaljplan för nytt äldreboende (SÄBO 2015) + avtal med byggherren Senectus klubbades. Trots att de 54 nya platserna inte behövs före 2020. En tung investering på 124 miljoner kronor, vilket motsvarar 12 500 kronor för varje skattebetalare. Som kommer gräva stora hål i kommunekonomin och hämma andra viktiga satsningar.  Läs mer om den linje å skattebetalarnas räkning som Rönningepartiet drev >>

Debatten i fullmäktige var något av en lektion hur det demokratiska livet fungerar i Salem. Eller hur striden för en linje drivs, och där avvikande tankar alltid är motståndare.

Socialdemokraternas Arne Närström gav ord för hela inställningen när Anders Klerkefors ställde en medborgarfråga; Varför tar inte ni inte beslut nu om att genomföra en folkomröstning vid EU-valet i maj, så att frågan om nya Rönninge Centrum inte lever över höstens val? Arnes svar var att hans parti inte stödde initiativet, annars hade det varit annorlunda. En stor folklig demokratiyttring har alltså ingen betydelse för det stora oppositionspartiet om den inte stämmer överens med den egna åsikten.

Inställningen är enligt Rönningepartiet oroväckande. Men samtidigt inte förvånande. Det är tvärtom anledningen till att Rönningepartiet överhuvudtaget bildades 2010. För att de folkvalda inte tar ordentlig hänsyn till vad folk tycker, om åsikterna avviker från de egna. Vi vill här poängtera att det finna goda undantag. Mats Nittve, Mp, och Pia Ortiz-Venegas, V, argumenterade för bordläggning av hänsyn till den juridiska och demokratiska processen för folkinitiativet, oavsett vad deras partier tycker om centrumplanen. Mycket hedervärt!

Därför röstades Rönninge Centrumplanen igenom av M-S-Fp-Kd, trots att rättprocessen fortgår om folkomröstning. Förutom Rönningepartiet ställde sig C+Mp emot centrumförslaget och V anslöt när det gällde att invänta rättsliga prövningen av folkinitiativet. Rönningepartiet försökte skapa utrymme för att kunna kliva ur exploateringsavtalet, om en folkomröstning genomförs när juridiska processen är avgjord och leder till önskan om ett förändrat förslag. Detta mötte dock ingen förståelse.

Därför röstades också 124-miljonersinvesteringen på nytt äldreboende igenom av M+S+Kd+V. Att först utreda möjligheten att alla dessa miljoner faktiskt kan sparas, för att behovet kan lösas på annat sätt, ville de inte lyssna på. Däremot ställde sig förutom Rönningepartiet även C+Fp+Mp emot beslutet.

En summering är att nya alliansen moderaterna-socialdemokraterna står väldigt samlad mot allt och alla. Så länge de dominerar lokalpolitiken i Salem kommer inte avvikande tankar släppas in. Tack och lov är det nytt val redan i höst.

Många frågar sig dock redan nu vad som händer. Vad kan jag göra? Och vad gör Rönningepartiet?

Vad gäller de både tagna detaljplanebesluten kan de överklagas inom tre veckor efter det beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, dvs senast 25 mars 2014. Då har du som enskild såväl som vi som förening rätt att överklaga dels sakfel, dels viktiga sakförhållanden som du har påpekat i remiss under detaljplaneutvecklingen och som inte har åtgärdats.

Vad gäller Rönningepartiet kan du lita på att vi kommer fortsätta strida för folkmajoriteten och driva den juridiska processen för folkinitiativet hela vägen i mål. Vi är övertygade om att de av de namnunderskrifter som har blivit underkända borde vara godkända och när detta blir rättsligt klarlagt kommer vi kräva folkomröstning för ett nytt, bättre Centrumförslag. En folkomröstning kan hållas, även om ett beslut är taget i fullmäktige.

Vi kommer också fortsätta överklaga och strida för att hundratals skattemiljoner inte läggs på satsningar, i detta fall SÄBO 2015, som vi inte behöver.

Har du synpunkter tar vi gärna emot dem, enklast per mail till kontakt@ronningepartiet.se