Folkets kloka förslag om Rönninge C

Folkets kloka förslag om Rönninge C

Av |2017-02-03T00:21:18+00:0017 februari, 2014|Nyheter|

Det kommer in många kloka förslag från invånarna till Rönningepartiet i frågan om Rönninge centrum. Vi har samlat ihop några här. Vi tycker dom är bra eftersom dom ger en bibehållen Rönningekänsla, har eleganta lösningar på att inte bygga bostäder för nära järnvägen, och inte riskerar ofinansierade P-däck. Vi ser detta som samlade visioner som skulle kunna ligga till grund för ett nytt, bättre förslag till Rönninge centrum.

 Invånarnas vision om ett bättre Rönninge C

Frågan om en folkomröstning för en ny plan för Rönninge centrum lever i högsta grad.

Tio procent av Salemsborna skrev på, och för dem var följande punkter tillräckligt tydliga:

  • Småskalighet, Nära Tinghusets höjd ska vara normgivande.
  • Rönningekänsla i utformningen.
  • Bara kommersiella lokaler och kontor inom säkerhetszonen.
  • All parkering på marknivå eller i garage som ligger i bostadshus. Inga fristående P-däck.
  • Utöka detaljplanens geografiska område.

Alla invånare vet att vi i Rönningepartiet driver linjen om att Rönninge centrum behöver förnyas, men på ett mer smakfullt sätt där Rönningekänslan förstärks.

Det har kommit in många kloka visioner från invånarna till Rönningepartiet i frågan om Rönninge centrum. Vi har samlat ihop några här. Vi tycker de är bra, här finns många goda lösningar på de fem punkterna ovan. Vi ser detta som samlade visioner som skulle kunna ligga till grund för ett nytt, bättre förslag till Rönninge centrum. Visionerna förmedlar också synpunkter från alla de Salemsbor som vi har mött och talat med under insamlingen av namnunderskrifter.

Se till exempel Midde Midenges geniala förslag där Konsum byter plats med bouletomten, och bostäder byggs på konsumtomten istället. På det sättet klarar man säkerhetsavstånden galant och gör att ljudproblemen i kommunens förslag med fönster som inte får öppnas får en enkel lösning.

Nya-centrum

Midde Midenge har i vårt tycke fått med en bra känsla av Rönninge i sitt förslag.

Ett annat intressant förslag har kommit från Rönningebon Niclas Lindström där han låter Dånviksvägen gå fram närmare brandstationspizzerian. Detta för att skapa bättre förutsättningar för ett både mer sammanhållet och fungerande centrum där busstorget flyttas närmare järnvägen. Nya mer småskaliga bostadshus får en mer central plats på ett större, obrutet torg.

NyCentrumkarta2

Med detta vill vi visa att det finns andra vägar att gå, bara man vill. Vi visar här ytterligare en bild från konstnären Midde Midenge på hur vi kan skapa Rönningekänsla och småskalighet för att bevara en unik karaktär.

centrumskiss1

 

När namninsamlingens alla namn räknades i november 2013 av Salems valnämnd ansåg den att ett antal poster inte var godkända. Bland andra var tre namn underkända, trots att de var helt korrekta. 1163 poster behövdes och valnämnden ansåg att bara 1160 var giltiga. Rönningepartiet har överklagat resultatet till kammarrätten och avvaktar domen. Vi tycker självfallet att kommunfullmäktige inte bör fatta beslut i frågan innan domen från kammarrätten kommit.

Läs mer i denna artikel om en överklagan som talar om maktmissbruk >>