Ska vi ta fram ett eget Centrumförslag?

Ska vi ta fram ett eget Centrumförslag?

Av |2017-02-03T00:30:29+00:0016 februari, 2014|Vår politik|

Den enda som ska och kan ta fram ett komplett detaljplaneförslag är kommunen själv. Det tar stora resurser och koordinering med myndigheter för att göra ett planarbete, och bara kommunen kan och har möjlighet att göra detta. Men kommunen måste ha klara riktlinjer.

Ska vi ta fram ett eget Centrumförslag?

Rönningepartiet har av våra motståndare upprepade gånger fått frågan om varför vi inte tar fram ett eget förslag. De tycker vi bara skäller på dem, beskyller oss för att vara bakåtsträvare, att vi inte vill bygga och utveckla etc etc. Enkla argument för att politiskt sätta någon, t.ex. ett lokalparti som plötsligt blivit en utmanare, i dålig dager.

Men det är precis tvärtom. Förklaringen är lika enkel som kort:

Den enda som ska och kan ta fram ett komplett detaljplaneförslag är kommunen själv. Det tar stora resurser och koordinering med myndigheter för att göra ett planarbete, och bara kommunen kan och har möjlighet att göra detta.

Men kommunen måste ha klara riktlinjer. Det stora misstag kommunledningen med Lennart Kalderén i spetsen gjorde var att inte ta uppdraget på allvar från början. De tog 2008 fram ett dokument som kallas för Planeringsförutsättningar och det har fått styra allt i projektet, trots att det dokumentet ekar av innehållslöshet och brist på fantasi och visioner. (länk till kommunens dokument, PDF)

Det i kombination med att man gått i samma säng med bara ett enda byggföretag – Småa – utan öppen upphandling gör att kommunen sitter i en rävsax.

Det största beviset på att man var på fel spår var den storm av personliga remissvar som 1000 Salemsbor skickade in till kommunen våren 2011.

Om man har läst den luntan förstår man att Salemborna ville ha något annat.  (Se mer om det på länken här >>)

Men ur allas ord och vädjan kan man extrahera de fem punkter vi driver. Och då går det inte att gå vidare med det förslaget politiska kommunstyret, M+S+Fp+KD förespråkar.

Det är då man måste ta fram ett nytt, bättre förslag. Bara kommunen kan göra det. Men kommunen måste förstå varför. 1163 kommuninvånare har gjort det i ett folkinitiativ.

Det är dags för de styrande politikerna att vakna.

Rönningepartiet vill utveckla. Men vi vill göra det långsiktigt, vara lyhörda, genomtänkta och framåtsträvande.

Det nya förslaget finns redan. Det kommer från alla invånare. Rönningepartiet hjälper till att lyfta fram argumenten.

Nu är det är bara för kommunen att öppna upp dialogen.