Motion för hästar på Ersboda

Motion för hästar på Ersboda

Av |2017-02-04T00:45:36+00:0015 februari, 2014|Vår politik|

Rönningepartiet föreslår i motion till kommunfullmäktige att utreda hur man genomför projektet ”Hästar på Ersboda”. Rp tycker det är hög tid att ta det stora hästintresset i kommunen på allvar.

BakgrundSedan några år har Rönninge ridklubb drivit frågan om ett eget ridhus. Vi tycker det är hög tid att ta det stora hästintresset i kommunen och det stora antalet (av praktiska skäl inaktiva) medlemmar på allvar. Salems kommuns föreningar erbjuder en mängd olika fritidssysselsättningar, men de flesta aktiviteter är pojkdominerade. Vi hoppas att Salems kommun tar intresset för den mer flickdominerade hästsporten på samma stora allvar som man gör för mer pojkdominerade sporter.

Rönningepartiet har tidigare motionerat om ”Sommarhäst” med 6-7 inhyrda ponnyhästar på Ersboda. Som vi såg det kunde sommarjobbande ungdomar leda och finnas till hand för intresserade barn under ett veckoläger där man erbjuds förmiddagsritt, skötsel av hästen och under eftermiddagen rida till Tullarn eller Dånviken för ett bad. Motionen avslogs av kommunfullmäktige.

Vi återkommer nu med en ny motion i delvis samma ärende.

Det finns hästägare i Salem som gärna vill se en dialog mellan kommunen och hästägarna när det gäller hästhållandets framtid i kommunen.

Dessa vill nu gärna starta en småskalig hästhållning med möjlighet till utveckling på Ersboda. Inledningsvis med en lösdriftslösning för att slippa dra igång enorma renovationsprojekt av själva torpet. Målet är att på sikt skapa en liten ”4H-gård” med ponnyridning och hästskötarkurser. Hästägarna menar att de själva kan tillhandahålla ponnyer, men de behöver mark och kanske en liten, enkel ridbana.

Rönningepartiets förslag:

  • Kommunfullmäktige lämnar i uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att utreda hur man genomför projektet ”Hästar på Ersboda”. Vi ser inga omedelbara hinder att hyra ut marken på Ersboda till hästverksamhet. Målet bör vara att snarast möjligt öppna en dialog med de intresserade hästägarna. Rönningepartiet står till tjänst med kontaktuppgifter till dessa samt kompletterande information.

För Rönningepartiet,

Karin Meyer, Mikael Israelson

Motion från Rönningepartiet till kommunfullmäktige 20 feb 2014: