Frågetecken vid överklagandena

Frågetecken vid överklagandena

Av |2017-01-19T15:59:55+00:0012 februari, 2014|Nyheter|

En tolkning av hur Salems valnämnd och förvaltningsrätten behandlat folkinitiativet för folkomröstning är tveklöst att folkdemokratin har det svårt mot en kommun som vill annorlunda. Läs här om samtalet med förvaltningsrättens föredragande i ärendet.

Överklaganden med många frågetecken

Inom Rönningepartiet så råder ingen tvekan, folkinitiativet för Ja till folkomröstning om Rönninge Centrum lever upp till kravet på minst 10 procent godkända namnunderskrifter från röstberättigade kommuninvånare. Ändå har det underkänts av Salems Valnämnd på tveksamma grunder. Frågan är sedan varför Förvaltningsrätten gick på samma spår, trots att det är lätt att se att en politisk motvilja mot en folkomröstning har vägt tungt i Salems kommuns beslut.

Rönningepartiets Mikael Israelson har därför ringt upp och frågat Kerstin Sandin, som är föredragande jurist vid förvaltningsrätten. Hon är den som har dragit detta ärende för rådmannen Per Eskilsson.

Mikael: Måste den ordagranna formuleringen ”överskridit sina befogenheter” vara med i den inlämnade överklagan av Salems Valnämnds beslut? 

– Det behöver inte skrivas på just det sättet. Förvaltningsrätten har däremot gjort den samlade bedömningen att inget i yrkandet, enligt vårt tycke, visade på att någon av de fyra klagbara punkterna gick att åberopa i folkinitiativet skrivelse. Därför avslog Förvaltningsrätten den.

Mikael: Men de fyra sidorna i yrkandet handlar bara om en enda sak – att Salems valnämnd ”överskridit sina befogenheter”?

Lång tystnad i telefonen, ingen kommentar från Kerstin Sandin.

Mikael: För att vara extra säkra lät vi också en kvinnlig jurist på Förvaltningsrätten förhandsgranska yrkandet om överklagan i samband med inlämnandet fredagen den 6 december. Någon kommentar?

Fortsatt tystnad från Kerstin Sandins sida.

Mikael: Hur såg sammansättningen i Förvaltningsrätten egentligen ut? 

– Vi har inte dragit detta för någon nämnd, det är jag och domaren som beslutat, svarar Kerstin Sandin och fortsätter:

– För oss i Förvaltningsrätten är målet över, nästa steg blir Kammarrätten.

Kan detta tolkas på mer än ett sätt? Ödet för hela folkinitiativet från en stor del av Salems befolkning i en viktig fråga lades i två personers händer, mitt under julledigheterna. I ett mål med en privatperson mot en kommun (som brukar/borde ha rätt). Rönningepartiets tolkning är att förvaltningsrätten missat huvudpunkten i överklagandet.

Men faktum kvarstår – folkdemokratin har rätt att få rätt även i juridisk mening. Nu återstår att se hur tredje instansen – Kammarrätten – kommer att hantera frågan. Och om Salems kommunfullmäktige inväntar avgörandet på denna folkyttring.