Öppet brev om folkomröstning

Öppet brev om folkomröstning

Av |2016-11-19T11:41:23+00:0021 november, 2013|Nyheter|

I öppet brev till samtliga ledamöter i Sveriges riksdag och regering skriver Rönningepartiet bl.a: Varför vill en kommun försvåra för ett folkinitiativ, när ni har ändrat grundlagen med syfte att förenkla? Tre felaktigt underkända namnunderskrifter räcker för att denna stora folkyttring ska bli godkänd. Med dessa exempel kommer vi överklaga och vi räknar med att få rätt i högre instans.

Vi vill ha kommunal demokrati i Salem

Bäste riksdagsledamot och regeringsmedlem!

Vi har en stor och viktig fråga om vår lokala demokrati att ställa till dig: Var det verkligen så här ni i riksdagen och regeringen tänkte när ni reformerade den grundlag som trädde i kraft i januari 2011 och som skulle förenkla för lokala folkomröstningar?

Vi ställer frågan med anledning av ett aktuellt lokalt folkinitiativ i vår hemkommun Salem. Ett initiativ där det tyvärr ser ut som om de som styr kommunen har gjort allt annat än att förenkla.

Samtidigt som du får dessa rader kommer vi att överklaga ärendet. Förutom att Salems kommun gjort formella felaktigheter har de enligt oss också missat hela er intention bakom lagen.

Här är vår historia, avgör själv vad du tycker.

Som du säkert vet är Salem en liten kommun med ca 16 000 invånare i Storstockholms södra utkanter. En trivsam småhusförort.

Folkinitiativet handlar om planerna för ett nytt centrum i kommundelen Rönninge. De planerna har fått folk att reagera ordentligt. Först i remissyttranden 2011 där över 850 invånare skickade in skriftliga synpunkter där de flesta försökte få de styrande att tänka om. Samtidigt pågick minst två olika namninsamlingar, som samlade över 1.000 namnunderskrifter. Att få så många som nära 10 procent av hela lokalbefolkningen att agera och uttrycka sin åsikt i en fråga är svårt. Kanske extra svårt i en storstadsförort?

Inga av dessa folkyttringar påverkade de styrandes huvudlinje i frågan. Då återstod en enda utväg för att få den politiska majoriteten i kommunen att verkligen lyssna på folk; en folkomröstning för en ny, bättre centrumplan.

Påfallande många som gärna ville skriva under folkinitiativet gjorde ändå inte det för att de då var tvingade att lämna ut hela sitt personnummer. Andra kunde av olika skäl, som stress, ålder och funktionshinder, inte skriva så tydligt. Men vi uppmuntrades av regeringsproposition 2009/10:80 som ni i riksdagen antog att gälla från 1 januari 2011. Bland de 423 sidorna står där om kontroll av namnunderskrifter på sidan 104 bland annat: ”… anledningen till att folkinitiativet ska innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, namnförtydliganden och uppgift om deras adresser är att kommunen eller landstinget ska ha möjlighet att i tveksamma fall kontrollera att en viss person, vars namn finns på initiativet, verkligen har skrivit under det. I normalfallet torde kommunerna och landstingen dock kunna utgå från att så är fallet (SOU 1993:90 s. 353 f.).

Slutsats: Det viktiga är alltså namnteckningen och datum. Övriga uppgifter är till för att underlätta kommunens eller landstingets kontroll av att personen verkligen existerar. 

Arbetet med att samla in namnteckningar har varit både fantastiskt och tidsödande. Fantastiskt för att vi har mött så stort engagemang hos Salemborna. Runt 80 procent av dem vi frågat har velat skriva under. Bakom varje namn ryms mycket engagemang, känslor och tankar. Tidsödande för att det helt enkelt tar tid att få tillfälle att träffa folk, men kanske framförallt just för att många är så engagerade. Många undrade över olika saker eller ville bara diskutera. I snitt har varje namnunderskrift tagit 10-15 minuter att få in. Du kan själv räkna ut hur lätt det är för oss fritidspolitiker som är heltidsarbetande villasnickrande ungdomstränande föräldrar att få tid till detta. Men det har varit ett nöje och definitivt värt den tid det tagit.

Vi startade namninsamlingen 1 maj 2013. Vårt mål var att få in över 1.200 namn. Detta för att ha en marginal till kravet, de 1.163 röster som var 10 procent av kommunens röstberättigade befolkning. Den 30 oktober lämnade vi in en lunta med drygt 1.300 namn till Salems kommundirektör. Vi hade själva noggrant bokfört alla namn och visste därför att omkring 100 av dem var tveksamma. Där fanns dubbletter, folk som ville skriva under men lämnade ofullständigt personnummer och ungdomar som inte var röstberättigade men ändå ville vara med och tycka. Runt 1.200 av de inlämnade underskrifterna var dock enligt oss godkända, så långt som vi kunde kontrollera.

Fredag den 15 november 2013 kom ett mejl från kommunsekreteraren. Valnämnden hade funnit att 1.160 namn var godkända. Därmed fattades tre (3) godkända namnunderskrifter upp till kravet 1.163. Beslutet från Salems kommuns valnämnd från sammanträdet torsdag 14 november var alltså att de underkänner folkinitiativet.

Tre (!) röster. Är det rimligt att underkänna av det skälet? Vi vet ju från propositionen att hela intentionen i den här lagen är att hellre fria än fälla. Tre röster av 1.163? Hur skulle du ha gjort?

Men okej. En regel en regel. 10 procent av 11.629 röstberättigade invånare är helt klart 1.163.

Då kommer frågan om de 157 namn som Salems kommuns politiskt tillsatta valnämnd (M+C-Fp+S) underkände. Fanns verkligen inga möjligheter att godkänna fler underskrifter? Det enkla svaret är; Jo, absolut. Om viljan hade funnits att följa era intentioner.

Vi har redan tagit flera minuter i anspråk av din tid och vill inte gå igenom alla som underkändes på tveksamma grunder. Rent formellt räcker det här och nu för oss att säga att i tre fall bedömdes namnförtydligandet som oläsligt. Allt annat var korrekt. Personnumret var hur lätt som helst att identifiera. På så sätt kunde personerna enkelt identifieras och då framgår väldigt tydligt vad personerna heter och att de faktiskt också har skrivit så.

Vi behöver inte mer. Dessa tre räcker för att denna stora folkyttring skulle ha blivit godkänd. Med dessa exempel kommer vi överklaga och vi räknar med att få rätt i högre instans.

Men fortfarande kvarstår grundfrågan; Varför vill en kommun försvåra för ett folkinitiativ, när ni i riksdagen har stiftat lagar med syfte att förenkla? Varför vill en kommun som har letts av en borgerlig styrning i alla sina 30 år och som idag har klar moderatdominans gå emot de intentioner till ökad lokal demokrati genom folkomröstningar som den moderatledda regeringen själva har drivit igenom?

För oss handlar det här om vår kommunala demokrati i valet mellan ett betongcentrum eller ett småstadscentrum. Men det handlar kanske också om att vi i Sverige vill ha ett förstärkt lokalt folkinflytande eller inte. Så vår fråga till dig kvarstår:

Var det verkligen så här ni i riksdagen tänkte när ni reformerade den grundlag som trädde i kraft i januari 2011 och som skulle förenkla för lokala folkomröstningar?

 

SALEM 2013-11-21

Med vänliga hälsningar

 

Marie Zachrison, samordnare för JA till folkomröstning

Maria Trap, flitigaste namninsamlaren

Mikael Israelson, Rönningepartiets ledamot i kommunfullmäktige

Patrik Vejby, Rönningepartiets ledamot i kommunfullmäktige

Karin Meyer, Rönningepartiets ersättare i kommunfullmäktige

Rolf Fällström, Rönningepartiets ersättare i kommunfullmäktige

Anders Klerkefors, Rönningepartiets ordförande

Alla övriga engagerade i folkinitiativet i Salem

 

Rönningepartiet

kontakt@ronningepartiet.se