Salems kommun godkänner inte invånarnas sätt att skriva sitt eget namn

Salems kommun godkänner inte invånarnas sätt att skriva sitt eget namn

Av |2017-01-31T22:12:03+00:0020 november, 2013|Nyheter|

Salems kommun godkänner inte invånarnas sätt att skriva sitt eget namn. Därför stoppar de initiativ om JA till folkomröstning om en ny, bättre plan för Rönninge Centrum.

Salems kommuns valnämnd tog den 14 november sitt beslut. De har fastslagit att det saknas tre (3) namn i folkinitiativet om Rönninge centrums framtid. De har räknat till 1160 namn och 1163 behövs för att nå upp till 10 % av de röstberättigade. Valnämnden har därför beslutat att inte godkänna folkinitiativet för en folkomröstning om ett nytt förslag om Rönninge centrum.

– De har inte förstått grundtanken med ett folkinitiativ. Helt tydligt saknar kommunledningen den demokratiska viljan att gå sina egna kommuninvånare till mötes, säger Mikael Israelson, en av Rönningepartiets två representanter i fullmäktige.

Rönningepartiet har träffat valnämnden och de förklarar sitt beslut på flera sätt, bland annat genom att nämnden anser att vissa har skrivit otydliga namnförtydliganden. Trots att valnämnden i flera fall har kunnat fastslå att alla obligatoriska uppgifter i övrigt stämmer.

Salems kommun har alltså i praktiken underkänt människors sätt att skriva sitt eget namn.

I flera andra fall har valnämnden valt att underkänna personnummer för att en enstaka siffra varit otydlig, även om de vet att personen finns.

Valnämnden i Salem, som är politiskt tillsatt och består av partier (M+S+FP+C) som är för det liggande centrumförslaget, var enig i sitt beslut. Rönningepartiet kommer nu överklaga beslutet.

– Salems kommuns agerande visar återigen på behovet av ett ökat medborgarinflytande. Salemsborna är kloka och framåtseende och de som har undertecknat initiativet vill se ett nytt, bättre förslag till centrum, säger Mikael Israelson.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) går i dagarna ut med en artikel om hur folkinitiativ på lokal nivå efterlevs.

– Lagstiftningen av folkinitiativ är oklar och därför behöver hanteringen prövas, säger Lena Langlet, samordningsansvarig för demokratifrågor på SKL.

– Det är solklart, det här handlar mest om vilja. Men som kommun handlar det också att vara påläst om nya grundlagen om lokala folkomröstningar och förstå innebörden av att invånarna skriver under ett folkinitiativ, säger Mikael Israelson.

 

Källor:

Prop. 2009/10:80, sidan 104:

https://data.riksdagen.se/fil/4FFF5D07-D223-47E0-A925-7B800A83BB82