Salemsborna säger JA till folkomröstning

Salemsborna säger JA till folkomröstning

Av |2017-01-20T16:35:08+00:0030 oktober, 2013|Nyheter|

På morgonen den 30 oktober lämnade Rönningepartiet in alla namnunderskrifter till Salems kommun med krav om JA till folkomröstning för en ny, bättre Rönninge Centrumplan. Vi hade då med råge de nödvändiga 10 procenten av kommunens röstberättigade som hade skrivit under för detta krav.

Namnunderskrifterna lämnade till kommunen

Folkinitiativet för ”JA till folkomröstning” om Rönninge Centrum har samlat in namnunderskrifter från över 10 % av de röstberättigade invånarna.

På morgonen den 30 oktober 2013 kl 09.00 lämnades Salemsbornas krav om folkomröstning in till Salems kommun.

– Vi vill tacka alla Salemsbor för deras fantastiska intresse för namninsamlingen, säger Marie Zachrison, samordnare från Rönningepartiet som ligger bakom folkinitiativet för folkomröstning.

– I första hand är det för att invånarna vill ha ett centrum med småstadskänsla och tillgänglighet som de vill ha en folkomröstning. Många underkänner

planen för det tveksamma upphandlingsförfarandet, att den saknar klara besked om lösning för infartsparkeringar och att ingen hänsyn tagits till alla inskickade remissvar, säger Marie.

Salems kommun bildades som egen kommun för 30 år sedan efter en folkomröstning. För första gången sedan dess kräver nu invånarna en ny folkomröstning. Kravet i denna namninsamling för JA till folkomröstning är:

”Jag vill att kommuninvånarna i Salems kommun ska få folkomrösta om Rönninge Centrum med alternativen;

• JA till en ny bättre centrumplan

• NEJ till en ny plan, liggande centrumplan är bra.”

– En överväldigande majoritet av de vi har hunnit fråga har gärna skrivit på. Under sex månader har vi samlat underskrifter genom att knacka på många dörrar, stå i Rönninge och Salems centrum och vara med på sammankomster som Salemsdagen. Vi har varit noga med att få in alla uppgifter som valmyndigheten kräver, inte minst med tanke på att initiativet i Alby stoppades av det skälet, säger Marie.

– Vi vill också tacka de som inte stödjer vår uppfattning i initiativet, men som ändå varit vänliga och positiva för att de respekterar vårt engagemang

för lokaldemokratin, avslutar Marie.