Folkomröstningen i debatt på fullmäktige

Folkomröstningen i debatt på fullmäktige

Av |2016-11-19T11:50:31+00:003 maj, 2013|Vår politik|

För tillfället står det klart att Rönningepartiet, kommunens enda obundna lokalparti, är det enda parti som kan och vågar stå för att enda alternativa möjligheten till en bättre Rönninge centrumplan är och förblir en folkomröstning.

Rönninge Centrum och kravet på folkomröstning är frågor som engagerar. I kommunfullmäktige torsdagen 2 maj 2013 blev debatten åter het i denna fråga.

På punkten ”Bostadsförsörjningsprogram 2013-2017” konstaterade Rönningepartiets Patrik Vejbydels att han saknade tydliga riktlinjer och politisk styrning i programmet för att utveckla bostäder främst åt ungdomar och äldre, dels att hans parti inte kunde ställa sig bakom punkten som sa att det kommer byggas ca 115 lägenheter i Rönninge Centrum. Patrik framförde att Rönningepartiet vill utveckla centrum, men på ett betydligt klokare sätt än nu liggande plan. Rönningepartiet vill inte låsa sig vid något exakt antal bostäder eftersom småskalighet, tillgänglighet och öppenhet är frågor som kommer i första hand.

Detta väckte både debatten och ett politiska ordfäkteriet i fullmäktige.

Kommunalrådet Lennart Kalderén (M) undrade vad Rp yrkade. Enligt den politiska ordningen ledde detta fram till att Patrik måste yrka avslag till punkten Rönninge Centrum i bostadsförsörjningsprogrammet. Därför lämnar Rönningepartiet in en protokollsanteckning med förtydligande om vad som ska vara fokus för den snäva centrumplanen (Se PDF nedan).

Men Kalderén stannade inte vid detta. Han ansåg att det var ett lämpligt tillfälle att höra vad övriga partier tycker om kravet på folkomröstning.

Moderaternas Lennart Kalderén själv sa: ”En folkomröstning behövs inte.”

Han baserade detta på att han känner ett ökat stöd för liggande detaljplan. Intressant. Den känsla vi får från folk när vi pratar med dem är snarast tvärtom den Kalderén får. Framförallt vill folk själva avgöra vad de tycker i frågan.

Socialdemokraternas Arne Närström sa: ”Vi är inte speciellt intresserade idag av en folkomröstning.”

Folk som undrar vad det betyder får nog fråga honom vad han tycker imorgon.

Kristdemokraternas Håkan Paulsson sa: ”Inte heller vi är för folkomröstning.”

Folkpartiets Bo Ericsson sa: ”Nu verkar alla tycka att förslaget är bra. Vi hade dessutom en folkomröstning 2010.”

Fp syftar på valet 2010. Vi på Rp, som bildades 19 dagar före valet och fick 7,5 procent av rösterna på så kort tid, tycker nog valet handlade om fler frågor än Rönninge Centrum. Vi kan däremot konstatera att de partier som tappade mest väljare 2010 jämfört med valet 2006 var de fyra partier som var för dessa centrumplaner.

Centerpartiets Ankie Bosander sa: ”Vi är inte för en folkomröstning. Men detaljplanen är på remiss nu och vi ser fram emot att kommunen tar bättre hänsyn till de synpunkter som framförs där.”

Miljöpartiets Mats Nittve sa: ”Vi deltar inte i folkomröstningskampanjen. Vi intar en mittenposition.”

Tillsammans med C har Mp gått ut med pressrelease där de säger sig vilja få bort en våning på torghuset och få till en parkeringslösning. Rp och invånarna och kanske även de själva inser dock att de bara sysslar med pennfäktning. Den politiska majoriteten har redan gjort klart att några husförändringar som påverkar totalbilden inte blir aktuella i nu liggande plan.

Rönningepartiet säger: Enda alternativa möjligheten till en bättre centrumplan är och förblir en folkomröstning. För tillfället står det klart att Rönningepartiet, kommunens enda obundna lokalparti, är det enda parti som kan och vågar stå för detta.

Vi kan i nuläget tänka oss att alternativet blir både en utvidgad plan för en större del av centrala Rönninge som rymmer totalt sett ännu fler bostäder. Men inom gränserna för nuvarande snäva centrumplan bör värden som är viktiga i ett centrum för alla boende i kommunen prioriteras.

 

Hoppet om att P-platserna ska räcka till står till att fler av de boende plus nyinflyttade åker buss till Rönninge centrum.