Pressmeddelande: Folkomröstning

Pressmeddelande: Folkomröstning

Av |2017-01-31T23:13:14+00:0017 april, 2013|Nyheter|

Pressmeddelande från Rönningepartiet: Rönningepartiet vill ha folkomröstning för en bättre Rönninge centrumplan.

Nu finns det inget annat alternativ än en folkomröstning för att få fram en bättre plan för nya Rönninge Centrum.

Den politiska majoriteten M, S, Fp och Kd i Salems kommun ångar på i sina spår. Till synes med ett enda mål, att kunna rymma 120 lägenheter mitt i centrum.När de i förra omgången presenterade sitt centrumförslag mötte det rena folkstormen. Hela 862 remisser skrevs och skickades till kommunen. Det är nästan 10 % av de röstberättigade i kommunen. Merparten av invånarna var mycket negativa till att så många höga hus skulle byggas, i kontrast mot det attraktiva stationssamhällets trävillakaraktär.Nu ligger kommunens färdiga detaljplan ute för remiss. Kvar är hela höghuskaraktären med ett torg, inbyggt av höga hus och betong. 10-våningshuset som var en del av kritiken är borta, men istället har de andra husen blivit bredare och högre. En stor del av parkeringsplatserna för handel och pendlare blir bortbyggda. Detta gör att ett eller två P-däck måste tillkomma.

Få vill ha det så här. Men folk börjar tröttna. De styrande politikerna lyssnar ändå inte. Salemsborna vet att kommunen inte kommer göra några märkbara justeringar i detaljplanen, oavsett vilka synpunkter de för fram.

Vi i Rönningepartiet ger dock inte upp. Vi känner en skyldighet både i att arbeta för ett framtida centrum som bäst kommer tjäna samhället. Men framförallt måste någon stå upp för alla invånare, mot en kompakt politisk majoritet som tror att de vet bättre.

Vi vill utveckla Rönninge Centrum. Vi vill skapa fler bostäder nära pendeltåget. Men nya Rönninge Centrum bör i första hand vara öppet, småskaligt, tillgängligt, ljust och trivsamt.

Det enda alternativ som återstår är folkomröstning. Från och med 1 maj kommer vi i Rönningepartiet leda insamlingen av namnunderskrifter för att kunna kräva folkomröstning när beslut om denna detaljplan ska tas i Salems kommunfullmäktige i november 2013.

Folkomröstningen ska ge Salemsborna valet att välja mellan:

  • JA till en helt ny centrumplan som bygger på invånarnas villkor
  • NEJ till en ny plan, liggande centrumplan är bra

Här finns pressmeddelandet att ladda ner som PDF >>