Rönninge förtjänar ett bättre centrum

Rönninge förtjänar ett bättre centrum

Av |2017-01-31T23:30:45+00:0016 april, 2013|Nyheter|

Rönninge förtjänar ett bättre centrum än den detaljplan kommunen har tagit fram. I alldeles för liten omfattning har kommunen tagit hänsyn till den folkstorm som det här förslaget har väckt i sin förra version. Till synes är politiska majoritetens enda mål att få in 120 lägenheter på den begränsade ytan.

Egentligen är det inte så svårt. Vi vill ju bara ha ett trevligt centrum i Rönninge. En ljus, öppen och tillgänglig central plats. Där vi enkelt kan träffas, handla mat, fika, klippa oss, träna, köpa en blomma eller ta oss med pendeln till stan.

Visst är detta möjligt. Det går att forma ett nytt och tillgängligt centrum med tydlig Rönningekänsla. Där det även finns nya bostäder, men stadsvillor och småstadskänsla dominerar. Om man bara vill och tänker rätt.

Tyvärr vill inte kommunens politiska majoritet det. Styrningen från deras riksdagspartier märks tydligt. Deras huvudmål är att skapa 120 nya lägenheter. Resten blir kompromisser.

  • Varför kan vi i Rönningepartiet inte acceptera kommunens plan?

Vi vet att många Salemsbor och framförallt de som bor i kommundelen Rönninge helst vill ha något annat än kommunens plan. Det blev rena folkstormen för två år sedan. 850 invånare skickade in skriftliga synpunkter. Över tusen personer skrev på namnlistor. Motståndet gällde hela karaktären av ett förortsliknande instängt höghuscentrum. Tornet var bara en del av kritiken.

Salemsborna vann striden mot tornet. Många med oss är glada att det togs bort. Men det räcker inte. Nu ligger detaljplanen ute för remiss till 29 april. Vi i Rönningepartiet tycker det här är alldeles för viktigt för att låta ett felplanerat centrum bli verklighet.

Ett trevligt Rönninge Centrum är viktigt för att handeln ska leva, resandet fungera och för att invånarna ska trivas. Men det är också en symbol för hela kommundelen. Rönninge idag är populärt och attraktivt för sin karaktär med trävillor och sekelskiftesstil. För Rönninges framtids skull är det viktigt att dessa värden stärks. Image och varumärke måste byggas långsiktigt.

  • Varför blev det så fel?

Normalt tar man först fram en gestaltningsplan med tydliga förutsättningar, därefter görs en upphandling om vem som kan bygga på bästa sätt. Nu gjorde kommunen tvärtom. Först gjordes en uppgörelse med entreprenören Småa, därefter utvecklade kommunen och Småa en plan för hur det ska byggas. Detta gjordes utan konkurrens eller upphandling.

Resultatet blev att de 75-100 bostäder kommunen från början sa skulle byggas har blivit 120, annars går inte ekonomin ihop (läs entreprenörens ekonomi). Därav många höga hus, varav det största i solskuggande söderläge.

Resultatet blev också att man är långt ifrån kommunens egna mål att bebyggelsen ska ha anknytning till tidig 1900-talskaraktär.

  • Vad är alternativet?

Att förändra i nuvarande plan är tyvärr inte möjligt. Kommunen har själva sagt att de inte gör det. De ändrar aldrig märkbart på en detaljplan oavsett synpunkter.

Därför måste ett helt nytt förslag tas fram som alternativ. Som utgår ifrån tillgänglighet, öppenhet och villastadskänsla. Där vi ser centrala Rönninge i ett större perspektiv. Centrum ska i första hand fungera för handel, resande och trivsel. Och där fler nya bostäder planläggs i men framförallt nära nya centrum i en utvidgad plan.

  • Därför säger vi JA till folkomröstning!

Enda alternativet är nu en folkomröstning. Vi måste på demokratisk väg tillsammans tvinga den politiska majoriteten att först stoppa det nuvarande förslaget, sedan ta fram ett nytt. För att åstadkomma en förändring måste vi kräva att få rösta om att ta fram en helt ny plan för Rönninge Centrum.

  • Har Rönningepartiet ett färdigt alternativ?

Medborgarna har i remisser och andra sammanhang kommit med många kloka synpunkter. Vi i Rönnningepartiet har lagt dem samman med våra egna visioner. Vi har skapat en folder (hämta PDF) där vi beskriver riktlinjerna till hur Rönninge centrum bör gestaltas. Till säkrare ekonomi än liggande plan.

Vi väljer att hålla oss till några bilder och vår beskrivning. Vi har stor respekt för professionella yrkesmän. Med rätt förutsättningar kan arkitekter ta fram en mer lämplig gestaltningsplan för Rönninge Centrum, därefter kan kommunen med riktiga underlag göra en öppen upphandling. Det är detta folkomröstningen gäller, att få rösta för (eller emot) att en ny centrumplan tas fram på invånarnas villkor.