Lyssna på folkstormen mot centrumplanen

Lyssna på folkstormen mot centrumplanen

Av |2017-02-03T00:07:08+00:0016 april, 2013|Nyheter|

Nästan 10 procent av Salemsborna lämnade skriftliga svar om Rönninge Centrum till Salems kommun. Läs här ett sammandrag av de många genomtänkta och arbetade synpunkterna, skrivna ur hjärtat. Jämför gärna med hur många av dessa som har blivit lyhörda i kommunen färdigställda centrumplan.

Folkstormen i sammandrag

Under förra remissomgången 2011 när plansamrådet (förstadium till detaljplanen) för nya Rönninge Centrum presenterades lämnade 862 Salemsbor sina synpunkter. Det är nästan var tionde väljare och väldigt många för att vara en så liten kommun som Salem.

Merparten var utförliga synpunkter, genomtänkta och arbetade, skrivna rakt ur hjärtat. Till övervägande del var man kritisk till kommunens förslag. Nu när detaljplanen presenteras vill kommunen ha synpunkter igen, senast 29 april 2013. Men vad har dom egentligen ändrat? I sammanställningen nedan har vi tagit bort alla som tyckte likadant. En samlad kritik som knappast kan missförstås.

Det är viktigt att veta att detta är ordagrant saxat ur svaren från plansamrådet 2011. Det är alltså invånarnas egna ord. Rönningepartiet har endast gjort några språkliga korrigeringar i texten.

Centrum – helheten/karaktär

1. Bevara småskaligheten. Det är den som gör Rönninge unikt.

2. Att nu förfula med höghus, p-hus och okänslig exploatering gör att området anonymiseras och tappar attraktionskraft. Det kommer att kännas som vilket trist och kallt förortscentrum som helst.

3. Rönninge är ingen förort utan ett eget litet samhälle, en by. Rönninge C behöver utstråla luftighet, lugn och lantlighet. Som balans till storstadspulsen och vardagsstressen som vi alla upplever “runt knuten”. Det är anledningen till att många flyttar hit.

4. Rönninges karaktär är landet – inte förortscentrum. Den typen av bebyggelse som planeras är motstridig med att vara en trygg kommun.

5. När man tittar på hur de andra förorterna ser ut när man åker pendeltåg på sträckan mellan Södertälje och Stockholm så ser man att Rönninge är det enda samhälle på den sträckan som är en idyllisk förort, lite lantaktigt, i alla fall på Rönningesidan. Om planeringen av Rönninge centrum blir verklighet förlorar Rönninge sin charm, och blir som vilken förort som helst.

6. Om priset för ett mer levande centrum är en förtätning på den nivå som föreslås så borde hela projektet skrotas. Förnya – ja! Men inte helt bygga bort det som ger Rönninge dess charm

7. Ett feltänkt planförslag, som missgynnar alla boende i kommunen som vill ha kvar sitt öppna ljusa och luftiga resecentrum. Med planförslaget byggs skugga – blåst och otrivsamhet in i det småskaliga centrumet.

8. De enda som tjänar på detta övertunga, överambitiösa projekt är byggföretagen och dess underleverantörer i byggbranschen. Alla vi Rönningebor är förlorare. Vi får ett stressande, trångt och fult centrum, överpackat med betong och byggnationer. Sådant finns det tillräckligt av i många av Stockholms övriga förorter. Det vill vi slippa i Rönninge. Det är därför vi bor här.

9. Den täta bebyggelsen med höga huskroppar stänger in ytor, skuggar torget och kapar siktlinjer.

10. Överlag så känns det som att man vill forcera in för mycket byggnader på en för liten yta..

11. Se till att solen når torget hela året och att det inte blir ett blåshål.

12. Dålig tillgänglighet av centrumet!

13. Grönt försvinner: Skapa något vettigt vid boulebanan där ungdomar och även äldre kan mötas och trivas tillsammans!

14. Behåll boulebanan. Fler uteserveringar kring torget. Mysigt och trevligt ska det vara.

15. Den här detaljplanen är inte utformad för Rönningesamhället, den är till för att gynna byggfirmor och tomtägare. En detaljplan som utformas med tanke på alla som skall vistas där skulle inte se ut så här.

16. Självklart att man ska modernisera Centrum, men att bygga på höjden är inte att modernisera, det var något man trodde var bra under miljonprogrammet på 60-talet

17. Vi har redan ett stort huvudcentrum i Salem. Det underbara med Rönninge centrum är att man kan låta sina barn cykla eller gå till centrum och köpa en glass på sommaren. Det känns väldigt säkert!

Planprocessen

18. Efter 20 år som konsult i byggbranschen i nära samarbete med ett antal arkitekter undrar jag hur i hela friden detta förslag har kommit till? Har det överhuvudtaget reflekterats kring historien och karaktären?

19. Vem har gett våra arkitekter dessa önskemål? Är det våra politiker? Inte vi som bor här I alla fall.

20. Gör något annorlunda, lyssna på folk!

21. Olämpligt att bygga högre än två-tre våningar på södra sidan om ett torg. Varje arkitekt vet, att höga byggnader inte bara skuggar, utan även förstärker vindarna på omgivande öppna ytor.

22. Rö C är redan nu en ganska råkall plats, eftersom den ligger i en svacka nära Flaten. Nu tänker ni tydligen medvetet addera både skugga och blåst.

Detta kommer att förstöra mycket för en stor allmänhet på väg till och från pendeltåg och butiker

23. Varför driver SMÅA detaljplanen? Bygherre ska väljas efteråt.

24. Trots omfattande protester tvingar kommunen med M i ledningen igenom planer som väldigt få vill boende vill ha.

25. Om priset för ett mer levande centrum är en förtätning på den nivå som föreslås så borde hela projektet skrotas.

26. Med all respekt, så är det svårt att förstå att det här förslaget har gått så här långt! Det är inte OK att slösa med våra skattemedel på detta sättet! Höghus saknas inte precis i andra centrum och vi skall definitivt inte ha ett sådant i Rönninge! Glöm ALDRIG Rönningekaraktären.

27. Mycket tveksam till det lämpliga i att bygga bostäder så nära väg och järnväg. Det finns mycket forskning som visar på hälsoriskerna med buller.Tillgång till grönområden är hälsobefrämjande. Det finns ingen planering för skolor och barnomsorg i förslaget.

28. Tycker att en centrumlösning måste utgå från parkeringsfrågan. Detta då Rönninge Centrum huvudsakligen trafikeras till och från pendeltåget och biloch cykelparkering. Att börja med att rita in hus är mindre välbetänkt innan parkeringsfrågorna kommit på plats.

29. Förslaget saknar först att två viktiga grundförutsättningar är på plats: Det är parkeringsfrågan och det är riskexponeringen. Dessa två faktorer måste vara helt klarlagda innan man går vidare.

30. Förslaget saknar faktiskt problemformulering. Är det att bygga fler bostäder eller att få ett bättre centrum med de funktioner som behövs? Det verkar som att bostadsbyggandet är det som är frågan. Någon analys om vad vi använder Rönninge Centrum till i dag verkar saknas. Är det inte så att Rönninge Centrum huvudsakligen är en omstigning mellan buss/bil/cykel till pendeltåg? Bör inte centrumplaneringen utgå från detta faktum? Butiksutredningen är tydlig med att Rönninge Centrum inte har förutsättning att bli ett ”shoppingställe”.

Hus/bostäder

31. Bostäder precis vid järnvägen, vem vill bo så nära? Vibrationer? Risker? Citerar även WSP rapporten ” Det är i allmänhet inte lämpligt med bostadsbebyggelse närmare än 25 m från transportled med farligt gods” (WSP, s14).

32. Huset på nuvarande Bouleplanen är en katastrof, som kommer förvandla vårt underbara centrum till ett skuggigt livlöst centrum likt Tullinges.

33. Bör finnas en lekpark för barn!

34. Busstorgskvarteret ger ett kompakt/instängt intryck förminskar känslan av torg och öppenhet.

35. Om det ska byggas nytt boende i Rönninge/Salem är det som behövs små hyreslägenheter som passar för ungdomar. Torghuset blir för dyrt för dem.

36. Jag tycker att bostäder inte ska ligga nära starkt trafikerade vägar (både järnväg och bilväg).

37. Torghuset ligger precis intill en väg och en järnväg som är trafikerad dygnet runt och ett centrum där det finns folk dygnet runt. Det är väl ändå ytterst få som kan tänka sig att bo i den miljön?

38. Bostäder kan man bygga på andra platser i Rönninge, inte för långt från centrumet. Bostäder kan vara vettigt att satsa på men vem vil bo 10 meter från spåret? Det finns ju mark på andra platser i kommunen där bostäder kan byggas, de behöver ju inte byggas och förstöra den fina centrumbild som finns idag.

39. Bygg till exempel vid Garnuddsvägen bredvid kolonilotter istället eller mitt emot Statoil.

40. Ersätt enplansbyggnaden för äldreboende vid Skönviksparken med ett flerfamiljshus med några våningar. Gärna med ett dagis på bottenvåningen. Attraktivt för boende, pendlar med dagisbarn och nära till fina Skönviksparken som oftast är rätt öde.

41. Ett alternativ: Torghuset borde bestå av endast två våningar och innehålla endast affärer och dyl. verksamhet. Konsum kan också flytta I där. Riv/ändra nuvarande Konsumbyggnad och bygg lägenheter där i olika nivåer för att minimalt skugga torget. Dessa lägenheter får även fin sjöutsikt. Kvarteret bakom nuvarande konsum byggs på en våning för fler lägenheter.

Butiker

42. Ifrågasätter behovet av fler butiker. Titta på hur många butiker som genom åren har öppnat och lagts ned i de få butikslokaler som redan finns. Finns det verkligen tillräcklig efterfrågan för fler butiker?

43. Vem kommer ha råd att ha sina affärer i Torghuset? Vi ser ju alla hur det har gått för “White Living” och de butiker som har legat där innan. För hög hyra och för dåliga inkomster.

44. Det måste vara lätt att komma till affärer och service från Salemsdelen,mer plats för korta parkeringar , mer platser för cykelparkeringar, tänk på trafiksituationen vintertid, ex. för varutransporter & dyl.

45. I utredningen står det under rubriken Områdets förutsättningar: “Däremot är kundunderlaget för litet för sällanköpshandel, som det finns gott om i grankommunerna.” Varför planerar man då in så många små affärslokaler?

46. Begränsa antalet affärslokaler så att vi får ökad service (apotek och post tex) men utan att förstöra kundunderlaget för det som redan finns.

47. Bygg gärna om COOP-huset i samma veva. Det passar inte in i bilden

Parkering

48. P?platserna är nog för få.

49. Parkeringsproblemet förvärras. Var ska alla bilarna ta vägen inkl. bollplansbesökarna? Kundparkering för Coop måste vara kvar.

50. Viktigt med tillräcklig på o avsläppningsplatser till tåget och parkering så man kan gå in och handla

51. Bygg boendeparkering UNDER bostadshusen. Resten behövs för centrumfunktion.

52. Ni har inte löst parkeringsfrågorna med detta förslag, arbeta om!

53. Ni har planerat parkering längs med Stationsvägen och Dånviksvägen, vilket jag tror kommer skapa köer och trafikstockning. Parkering utmed Dånviksvägen verkar farlig. Ej genomtänkt.

54. Se till att det blir parkering i nära anslutning till centrum för främst de som handlar på Coop Konsum och de andra butikerna där. Infarten till centrum måste bli bättre än i dagsläget, nu är det för trångt.

55. Det måste finnas infartsparkering på norra sidan av järnvägen annars blir det en kraftig försämring för majoriteten av kommunens invånare. Eller man ska ha p?däck på södra sidan.

56. Absolut undvika stängda ytor (garage) för infartsparkering, primärt av trygghetsskäl.

57. En hämta/lämna parkering fungerar inte bara för just hämtning och lämning. Den är också för de snabba korta besöken. Redan nu är det alltid fullt på Bamseparkeringen och ska jag möta någon så måste jag välja den parkeringen. Ska jag handla något vill jag nog välja annat, där jag kan parkera lätt.

58. För få parkeringsplatser för dem som kommer från Salemshållet.

59. Det blir för krångligt att parkera för att ta sig in till centrum för ett ärende. Centrumet kommer att dö pga dålig tillgänglighet och parkering.

60. Parkeringarna får inte dra iväg för långt söder om järnvägen, det blir för långt att gå till pendeln om SL nu inte går med på en andra uppgång. Hellre däck på viss del, en snygg, öppen däck.

61. Jag förstår inta var vi som parkerar norr om järnvägen ska ta vägen? Ni ska ta bort 120 p?platser som alltid är fullbelagda, bygga ut i sydvästra Rönninge och var ska vi infartsparkera?

62. Att förlägga pendlarparkeringen enbart på den södra sidan av järnvägen bryter den naturliga trafikrelationen pendeltåg – butik – parkering.

Trafikflöde

63. Man bör tänka på den hårt trafikerade vägen som idag utgör buller för dem som bor runt salemsvägen rönningevägen dånviksvägen. Med fler boende så ökar bullret från flera bilar.

64. Det kommer att bli en “propp” vid rusningstrafik när alla ska igenom tunneln under pendelstn från resp infartsparkering.

65. Busstorget flyttas längre bort från stationen, kan inte ses från platformen och ligger mest I skuggan! Bättre att vägen går précis bakom Nära Ting och bussplatsen är bredvid den.

66. Man har valt att flytta busstorget närmare bostäderna på Stationsvägen vilket gör att bullret ökar. Man skriver inget om vad som ska göras med nya Tvärvägen över vid Statoil. Den behöver göras förs innan något annat då det är mycket trafik och svårt att komma ut från de fastigheter som ligger utefter Salemsvägen och Stationsvägen idag.

67. Det är inritade bussplatser på Stationsgatan som kommer att blockera trafiken förbi här! Det är redan idag tät trafik på Stationsgatan och Dånviksvägen. Bussar som svänger ut från bussterminalen kommer att få dålig sikt och svängradie ut från busstorget. Trafiklösningarna bör ses över och utformas för en bättre kapacitet inte mindre.

68. Trafikflödet Salemsvägen?Stationsvägen?Dånviksvägen är idag väldigt knixigt och blir inte nämnvärt bättre med nya förslaget. Det borde rätas ut mer.

69. Tycker att man ska utreda trafik och buller innan man sätter igång något arbete. På Salemsvägen är trafiken hård och säkert långt över de beräkningar som är gjorda från 2001.

70. Cykelbanor till och från centrumet bör vara sammanhängande med möjlighet att passera centrumet utan inblandning i biltrafik / parkering. Cykelstråken är varken lösta med säkerhetstänk eller helhetslösning idag.

71. Återvinningsplatsen bredvid Stationsvägen är dåligt planerad (för nära mycket trafik) och det är ofta skitigt på något sånt.

Hela samrådsredogörelsen finns att se som pdf här >>