Därför får kommunen betyg Icke godkänt

Därför får kommunen betyg Icke godkänt

Av |2018-05-27T18:33:05+00:0016 april, 2013|Nyheter|

Fram till 29 april 2013 ligger kommunens detaljplanförslag för nya Rönninge Centrum ute för remiss. Den här skissen ovan visar Salems kommuns plan för nya Rönninge Centrum. Alla nytillkommande hus är markerat med blått.

Tyvärr har de inte lyckats så bra. Här är några viktiga punkter till varför vi måste ge planen betyget Icke godkänt.

Höga hus

De upp till 5 våningar och 17-20 meter höga husen (vi får inga klara besked om exakt hur höga de kommer att bli) runt centrum skapar en karaktär som rimmar illa med Rönninge.

P-däck

Nuvarande parkeringar byggs bort i planen. Därför planerar kommunen för ett P-däck i 2 plan utmed infarten till Konsum. Ytterligare ett P-däck, vid Folkets hus, kommer krävas om dessa planer blir verklighet.

Rönningekänsla

Nära Ting-huset har genuin Rönningekaraktär. Det skulle vara stilbildande. Nu kommer det istället se vilset ut bland de höga husen runtomkring.

Ekonomi

Kommunen redovisar inte planens totala kostnader. Plus minus noll är deras enda besked. Det de inte berättar är att denna plan måste kompletteras med minst ett P-däck, där en mångmiljonkostnad tillkommer. Den kostnaden finns inte med i kommunens beräkningar. Vi skattebetalare måste dock redan nu kalkylera med det.

Tillgänglighet

Instängd känsla och bortbyggda parkeringar kommer försvåra för handeln och infartsparkeringen.

Skugga

Att bygga ett så högt hus söder om torget blir inte bra. Det kommer skapa ett mörkt, kallt och instängt centrum stora delar av året.

Betong

Betongkonstruktion med extra stabilitet kommer krävas av säkerhetsskäl mot järnvägen. Vi vill hellre se lägre trähus pä rätt säkerhetsavstånd.

narating

Nära Tinghuset har genuin Rönningekaraktär och skulle vara stilbildande för gestaltningen av nya centrum. Men i kommunens centrumplan ser den mest vilsen ut bland alla höga hus.