Kommunstyrelsen sa ja till centrumförslag

Kommunstyrelsen sa ja till centrumförslag

Av |2017-02-03T00:02:17+00:004 juni, 2012|Nyheter|

Kommunstyrelsen röstade vid mötet 21 maj ja för det nya Rönninge Centrumförslaget och vill samtidigt signera exploateringsavtal med entreprenören Småa. Formellt beslut tas i kommunfullmäktige torsdag 14 juni.

Ritning av trafik- och parkeringslösningar i nya förslaget för Rönninge Centrum. En reservation ligger för att bygga parkeringsdäck på båda sidor om järnvägen för att få plats med alla nya boende, förutom alla övriga bilar, cyklister, bussar och fotgängare som använder centrum för handel, pendling och besök av boende.

Nu vill KS skriva exploateringsavtal för detta förslag

På kommunsstyrelsens möte 21 maj 2012 blev det votering om förslaget att sända förslaget om nya Rönninge Centrum till detaljplan och samtidigt signera exploateringsavtal med entreprenören Småa. M, S, Fp och Kd röstade ja, Mp röstade nej och C avstod från att rösta. KS beslut blev därmed ja.

Läs här PDF med protokollet från KS om detta ärende >>

I detta politiska finrum som kommunstyrelsens representerar har ju inte Rönningepartiet släppts in av politiska majoriteten. Därför väntar vår tur i den politiska debatten till när det formella beslutet i centrumfrågan ska tas i kommunfullmäktige torsdag den 14 juni. Kom gärna till Murgrönan i Salem och lyssna på debatten.

Tidningen Mitti har följt debatten om Rönninge Centrum.

Läs här Mitti:s artikel från 29 maj 2012 >>

Läs här Mitti:s artikel från 5 juni 2012 >>

Gå direkt till sidan med all info om Rönninge Centrumförslaget >>