Reviderat programförslag maj 2012

Reviderat programförslag maj 2012

Av |2017-02-02T23:52:59+00:0012 maj, 2012|Nyheter|

Glädjande nog har nu Salems kommun, efter Rönningepartiets informationskampanj, offentliggjort informationen om det nya och reviderade programförslaget till nya Rönninge Centrum.

Här det väsentligt reviderade förslag på nya Rönninge Centrum som kommunen vill driva igenom.

Det förändrade programförslaget för Rönninge Centrum

Från 16 maj 2012 offentliggjorde Salems kommun information om det nya, väsentligt reviderade programförslaget gällande nya Rönninge Centrum. Vi i Röningepartiet är å Salemsbornas vägnar glada över att vi hjälpt kommunen att komma fram till att det är rätt att informera invånarna om en så här viktig fråga.

Den här informationen har funnits tillgänglig för politiker och tjänstemän från slutet av mars. Och när Rönningepartiet i fullmäktige 24 april frågade om och när den ska informeras om blev svaret från kommunalrådet: ”KS är i maj, KF är i juni. I samband med det kommer vi överväga om hur vi ska informera om detta.”

Den dåliga nyheten är att kommunens politikermajoritet inte verkar planera någon annan information eller samråd om denna väsentligt förändrade plan, som går stick i stäv emot folkopinionens kraftfullt uttryckta åsikter i enkäter, innan man tar beslut i KS 21 maj och KF 14 juni. Ett tillvägagångssätt som Rönningepartiet finner mycket anmärkningsvärt.

 • Huvudpunkterna i det väsentligt förändrade programförslaget som Salems kommun har arbetat om tillsammans med sin byggprojektpartner SMÅA sedan våren 2011 är:
 • Det tio våningar stora höghuset utgår.
 • Dragspelshuset, som presenterades med 3-4 våningar, kommer dras ut på bredden hela vägen fram till ingången till pendeltåget, blir 5 våningar högt, dvs ca 16 meter över nivån på Rönninge Torg mot solsidan.
 • P-däcket i 2 plan finns kvar. Utöver det är P-platser i nya planen utfördelade på många olika platser enligt separat ritning, se skiss i högermarginalen.
 • Busstorgskvarteret, som presenterades med 2-3 våningar (som Nära Ting-huset), har vuxit till 4-5 våningar samt planeras vara avskiljt med bullerplank från Rönninge Torg.
 • Busstorgets yta minskas jämfört med idag, men istället läggs två väntplatser för bussar längs med Stationsvägen, gränsande till bostadshusen i kvarteret Hasseln.
 • Eftersom dragspelshuset ligger så nära spåren kommer ett långt och högt bullerplank att krävas som kommer dela centrum mitt i tu.
 • Bostadshuset bakom Bamses tas bort och ersätts med cykelparkering under tak samt P-platser för bilar.
 • Kommunens planer att köpa strandtomten vid Flaten har inte lyckats. Nu planeras att den lilla kvarvarande strandtomten 1:332 blir allmänt parkområde och en strandvilla med 4 lägenheter byggs där.
 • Nya bostadskvarteret Barnhagen är i princip det enda som förblir oförändrat jämfört med det tidigare förslaget. På långtidsparkeringen framför restaurangen Taste of Lebanon vid infarten till centrum byggs ett 4-våningshus med plats för 40 lägenheter.
 • Cykelparkeringen utanför Coop försvinner.
 • Många frågetecken om var gångtrafik och cykeltrafik och avsläpp/upphämtning med bil från södra sidan återstår. Rönningepartiet har trots många frågor inte fått tillfredsställande svar på hur det ska lösas i nya planen.

Förslaget rymmer ca 115 lägenheter, vilket har blivit politikermajoritetens överskuggande mål. Alla andra syften med denna centrumplan har underordnats detta.

När kommunen och SMÅA inledde samarbetet för nya Rönninge centrum saknades också många syften om kvalitet och karaktär, men målet för antalet lägenheter var då satt till ca 75. Vi undrar mycket när det gäller arbetet för nya Rönninge Centrum, och en av frågorna är hur antalet lägenheter plötsligt kunde växa så kraftigt.

p_skiss_120323

Bilden visas byggprojektören SMÅAs 3D skiss av hur de ser nya Rönninge Centrum. Nya hus i brunt. Rönningepartiet har lagt till det inplanerade P-däcket, i grått.

SMAAS3Dplanförslag

På de få ytor som blir kvar i det tätbyggda centrumförslaget har kommunen gjort denna skiss på hur parkeringsfrågorna ska lösas. P-däck utmed Dånviksvägen ingår i planerna.