Vår motion för nytt centrumförslag

Vår motion för nytt centrumförslag

Av |2017-02-04T01:10:24+00:008 maj, 2012|Vår politik|

Vår motion i Kommunfullmäktige 22 april 2012 om nytt centrumförslag stoppades.

Redan i juni 2011 skickade Rönningepartiet in en motion där vi krävde att politikerna skulle lyssna till folkstormen i enkäten, inte bara be folk komma med synpunkter utan också verkligen bry sig om det invånarna tycker.

Vår motion krävde att kommunen skulle ta fram ett nytt fjärde förslag som i en mer transparent process skulle arbeta fram en lösning som mer baserar sig på hur folk önskar att Rönninge centrum ska utvecklas.

Ärendet togs upp i fullmäktige 29 september 2011. Det blev en tuff debatt, där Rönningepartiet var helt ensamt i försöken att få politikerna att lyssna på medborgarna. Alla övriga partier avslog motionen och våra försök att få dem att inse att situationen kräver ett nytt förslag.

Motivet då var att politikermajoriteten ansåg att folk haft många möjligheter att komma in med sina synpunkter. Vi försökte få dem att förstå att synpunkter av den storlek som inkommit är helt unikt, rena folkstormen. Och att det inte räcker med att man får komma med synpunkter, politik handlar om att lyssna och ta hänsyn till det folk vill. Vi fick inget gehör då, men kampen för en vettig utveckling av Rönninge centrum fortgår.

Läs Rönningepartiets motion med krav om nytt förslag som mer bygger på folkets vilja här (PDF) >>

Läs hela fullmäktigeprotokollet här från 2011-09-29 där samtliga partier gick emot motionen om förslag som tar hänsyn till folkviljan. Ärende 39, sid 14 (PDF) >>