Motion för bättre kommunal information

Motion för bättre kommunal information

Av |2017-02-04T01:13:18+00:0012 april, 2011|Vår politik|

Rönningepartiet tycker att Salems kommun ska ta vår målsättning som sin, att vår kommun ska bli en föregångare på bra kommunal information och närdemokrati.

Engagemanget i enkäter och omröstningar för och emot förslaget om nya Rönninge Centrum visar hur viktigt det är med närdemokrati. Rönningepartiet tycker att hela kommunen ska ta vårt partis målsättning som sin, att Salems kommun ska bli en föregångare på bra kommunal information och närdemokrati.

Som ett steg i den riktningen lämnade Rönningepartiet in en motion (ladda ner som PDF) vid fullmäktige 28 april 2011. I den yrkar vi att kommunen ska tillgängliggöra allt som sker i kommunstyrelsens båda utskott, arbets- och personalutskottet samt tekniska utskottet. Vi föreslår att dagordning inför varje möte, förberedande material samt protokoll och minnesanteckningar publiceras på salem.se i lämpligt digitalt format. På så sätt kan varje medborgare följa arbetsprocessen av de beslut som berör oss alla.

Läs våra visioner från valet där vi lyfte upp området närdemokrati som en av våra fyra viktiga huvudpunkter.

motionera

Närdemokrati är ett huvudområde för Rönningepartiet. Här kan du ladda ner vår första motion i ämnet. Klicka här för att ladda ner PDF.