Rönninge Centrum med småstadskaraktär

Rönninge Centrum med småstadskaraktär

Av |2017-02-27T16:13:57+00:0015 februari, 2011|Vår politik|

Det liggande förslaget med höghus i Rönninge Centrum måste stoppas. Vi ska arbeta för att kommunen tar fram ett nytt förslag som utgår ifrån en genomtänkt plan för hur majoriteten av invånarna vill se sitt framtida centrum.

Rönninge Centrum ska ha småstadskänsla

Rönningepartiet vill förstärka det som gör Rönninge karaktäristiskt och attraktivt.

  • Det liggande förslaget med höghus i Rönninge Centrum måste stoppas. Vi ska arbeta för att kommunen tar fram ett nytt förslag som utgår ifrån en genomtänkt plan för hur majoriteten av invånarna vill se sitt framtida centrum.
  • För oss är det självklart att börja med visionen. Hur vill vi utveckla vårt småstadssamhälle och hur vill vi att det ska speglas i våra centrum?
  • Svaret för oss är att utgå från det som gör vår kommun unik, attraktiv och trevlig att bo i. Vi har en grön, trivsam småstad. Med lite olika karaktärer, beroende på kommundel.
  • Rönninge är präglat av förra sekelskiftet när stationssamhället växte upp. De flesta bor i egna småhus eller i låghusbebyggelse. Många är charmiga träkåkar. När denna småstad ska utvecklas, måste vi utgå från just den karaktär vi har, som vi uppskattar och som vi vill förstärka.
  • När vi skapar ett nytt Rönninge Centrum så måste visionen vara vårt riktmärke. Precis som Alingsås, Djursholm, Mariefred, Trosa med många fler  småkommuner nära storstäderna har utvecklat centrum med egna karaktärer, så ska vi förstärka vår unika småstadskänsla.
  • Rönningepartiets vision är att Salems kommun ska kunna stå för epitetet ”Storstockholms småstad”. Det ska inte minst avspeglas i våra centrum. Vi ser framför oss ett Rönninge Centrum präglat av torgkänsla, småhusbebyggelse, levande dagligvaruhandel och ett varierat utbud av butiker, företag och bostäder. En naturlig samlingsplats, trivsam och lättillgänglig för samtliga invånare i Rönninge. Men även för boende från övriga kommundelar som pendlar eller väljer att handla och umgås här.
  • Med detta vill Rönningepartiet betona att vi definitivt arbetar för att Rönninge Centrum ska förnyas och växa. Självklart behöver något göras, hela centrala Rönninge har stort behov av att utvecklas, fräschas upp och bli mer levande.
  • Vi behöver också fler mindre bostäder och plats för ett mer livaktigt företagande med attraktiv och tillgänglig handel samt aktiviteter i centrum.
  • Men det kräver ett mer genomtänkt planförslag.

alingsas7

Alingsås, 30 min med pendel från Göteborg, är ett av flera exempel på småstäder som vuxit och ändå lyckats behålla sin karaktär

 

 

 

 

djursholm1Djursholm har gått sin egen väg och har utvecklat sitt centrum med torgkänsla enligt deras egna karaktär.

 

 

 

trosa1

Trosa har vuxit mycket, men har lyckats bevara den idylliska karaktär gjort denna småstad uppskattad.