Inte genomtänkt från början

Inte genomtänkt från början

Av |2017-01-25T17:33:31+00:0015 februari, 2011|Nyheter|

Här finns information om programförslaget för Rönninge Centrum. Men mycket information saknas eller är bristfälligt på andra sätt.

Inte genomtänkt från början

Ett resultat av de ogenomtänkta krav kommunen satte upp i arkitekttävlingen 2008.

Man brukar få svar efter hur man frågar. De tre förslag som togs fram för Rönninge Centrum liknar varandra. Detta beror på den kravspecifikation som kommunen tog fram till arkitekttävlingen. Där fanns angivet hur många lägenheter som skulle vara med i förslaget. Konsekvensen av att få in många lägenheter på lite mark gör naturligtvis att det växer på höjden. Dessutom måste man använda så mycket av den lilla mark som finns till förfogande att det inte blir kvar plats till parkering.

Men som Rönningebor frågar vi oss, varför måste det in så många lägenheter? Vad finns det för självändamål med det? Är det inte bättre att vi anpassar antalet lägenheter utifrån de förutsättningar vi har?

Be arkitekterna skapa ett förslag som ger ett trevligt, lättillgängligt centrum med fungerande infrastruktur. Då visar det sig hur många lägenheter som får plats i respektive förslag.

Det hade varit intressantare att få förslag där arkitekterna hade haft möjlighet att tänka fritt och där vi invånare hade fått möjligheten att se och välja på olika lösningar. Att mer ha en idé och vision att utgå ifrån.

Nu blev det istället tre liknande förslag i en undanskymd omröstning som endast några få visade intresse att rösta på.

Det nya centrum som skapas kommer vi och våra barn få leva med. Ge oss Rönningebor en chans att få ett trevligt och funktionellt centrum. Ge oss ett bättre förslag.