Bussdebatt och närdemokrati

Bussdebatt och närdemokrati

Av |2017-02-04T01:47:17+00:0015 februari, 2011|Vår politik|

Debatt om busslösning för södra Rönninge samt om årsredovisningen för Salems kommun 2010. Dessutom lämnade Rönningepartiet in en närdemokratimotion. Detta var tre viktiga punkter under fullmäktige 28 april 2011.

Det positiva var att bussfrågan för södra Rönninge äntligen har kommit upp på dagordningen, efter många års krav från de boende och inte minst från ungdomarna i kommundelen. Rönningepartiet ser dock många brister med kommunstyrelsens förslag och fullmäktiges beslut och bad dem tänka efter en gång till innan 9 miljoner kronor spenderas på en dålig busslinje. Årsredovisningen för Salems kommun var ytterligare en viktig punkt. Även här lämnade Rönningepartiet in en protokollsanteckning (läs PDF här) där vi ifrågasätter de redovisningsprinciper kommunen använder.Närdemokrati är en central fråga för Rönningepartiet. En motion i detta ämne lämnades in – med yrkande om att kommunen ska tillgängliggöra dokument och protokoll från kommunstyrelsens utskottsmöten. Läs gärna mer om motionen här: Motion för bättre kommunal information.