Kommunen går emot folkopinionen i centrumfrågan

Kommunen går emot folkopinionen i centrumfrågan

Av |2017-02-02T23:31:49+00:0012 februari, 2011|Nyheter|

Först frågar Salems kommun invånarna i enkät. Nära 10 procent av befolkningen svarar. Nu pressar kommunledningen igenom ett nytt förslag för Rönninge Centrum som går tvärs emot Salemsbornas synpunkter. Utan att ta till nytt samråd eller i rimlig tid informera sina väljare om det – det är inget mindre än en demokratisk skandal.

Nytt Beslut om Rönninge Centrum på väg att tas – tvärs emot folkstormen i enkäten

Salems kommun är på väg att ta beslut om sitt nya centrumförslag. I det nya förslaget tas ingen verklig hänsyn till alla de synpunkter som Salemsborna lämnade i enkäter förra året.
Fram till några dagar före kommunstyrelsens möte 21 maj var det också oklart om kommunen överhuvudtaget skulle informera dig som invånare om det nya förslaget. Tack vare påtryckningar från invånare, efter Rönningepartiets informationskampanj om agerandet, har lyckligtvis information åtminstone tillgängliggjorts på Salems kommunes webb fr o m 16 maj.
Det programförslag för nya Rönninge Centrum som lades fram för remiss våren 2011 sågades rejält av Salemborna. Så många som 862 svarade i enkäten och av dem skrev 76 procent utförliga kommentarer och förslag. Enkätsvaren motsvarar nära 10 procent av samtliga röstberättigade i Salem och var femte väljare i kommundelen Rönninge.

Överväldigande majoritet emot helheten

Utöver det skickade många invånare in egna remissvar och över tusen personer skrev på namnlistor. Gemensamt i denna ovanligt kraftfulla folkyttring var att en överväldigande majoritet dels var emot helheten i förslaget och önskade ett mer småskaligt centrum, dels ville ha bort höghuset.
Hur har den politiska majoriteten agerat på denna folkstorm? Jo, de backade om höghuset och plockade snabbt bort det ur förslaget. Men i övrigt kör de vidare (fram till 16 maj helt bakom ryggen på invånarna) tvärs emot folks synpunkter, bygger ut längden på de höga husen runt torget och ökar antalet våningar ytterligare.
Resultatet är ett förändrat förslag som kommer att förstärka hela den kritiserade karaktären med ett mörkt centrum, inringat av flera breda femvåningshus. Ett förslag som nu ska klubbas igenom i kommunstyrelsen (KS) 21 maj och i kommunfullmäktige (KF) 14 juni utan ytterligare information till eller samråd med invånarna.

P-däck i två plan framför Konsum

Som en konsekvens av att så mycket yta bebyggs, kommer inte parkeringsplatserna räcka till. Därför planeras för ett p-däck i två plan utmed hela Dånviksvägen framför Konsum. Detta kommer ytterligare att förstärka den instängda betongförortskänslan i hela det nya centrumförslaget. Även p-däck på södra sidan av järnvägen kan komma att krävas, framför Folkets hus.
När Rönningepartiet frågade kommunalrådet Lennart Kalderén (M) i KF 26 april när kommunen tänker gå ut och informera invånarna om detta omgjorda förslag, fick vi beskedet att ingen sådan information ges före beslut fattas. Han sa så här: ”KS är i maj, KF i juni, i samband med det kommer vi också överväga om hur vi ska informera om det här”. På Salems kommuns webb låg fram till 16 maj fortfarande bara mer än ett år gammal information om det gamla förslaget ute. Vi i Rönningepartiet är glada över att ha hjälpt till i detta övervägande så att viss information nu finns tillgänglig för alla.

Som en summering är vi i Rönningepartiet fortfarande kritiska i våra två huvudpunkter:

  • Att den politiska majoriteten går vidare med detta förslag, trots den förkrossande opinionen emot, är i högsta grad upprörande.
  • Att kommunledningen pressar igenom ett nytt förslag som förstärker det helhetsintryck som befolkningen var emot, utan att ta till nytt samråd eller i rimlig tid och omfattning informera sina väljare om det – det är inget mindre än en demokratisk skandal.

Vi bildade Rönningepartiet hösten 2010 för att stärka närdemokratin i Salem. Med det menar vi att lyssna till och att framförallt på allvar ta hänsyn till vad folk tycker, inte minst när det gäller hur kommunen ska utvecklas. Turerna kring nya Rönninge Centrum är på ett skrämmande tydligt sätt talande för att vi verkligen behövs.

Läs när Rönningepartiet jämför enkätsvaren med hur lite Salems kommun tillsammans med byggpartnern SMÅA har tagit hänsyn till folkstormen.

Läs hela resultatet från enkäten om nya Rönninge Centrum, summerat av Salems kommun

Läs de 61 sidor långa dokumentet med hela 654 Salemsbors egna förslag om nya Rönninge Centrum

Läs här det informationsblad Rönningepartiet tryckte 10 maj och som har skapat en hel del reaktioner, öppnas som PDF