Många skrev på namninsamlingen mot höghuset

Många skrev på namninsamlingen mot höghuset

Av |2017-01-25T17:35:56+00:0014 januari, 2011|Nyheter|

Namninsamlingen mot höghus vid Rönninge Torg samlade på kort tid in över 1000 namn. Detta tillsammans med kommunenkäten på webben samt alla enskilda remissvar har fått kommunens styrande att både lyssna och till viss del bry sig om folks åsikter.

1000 namn hann samlas in mot höghuset

Namninsamlingen med rubrik ”Inga höghus vid Rönninge Torg” har på kort tid dragit in ett stort antal namnunderskrifter.

På bara tre veckor fram till remisstidens slut 31 mars hade mer än 800 namn samlats in under några timmar främst vid Konsum i Rönninge, men dessutom många i Salem – kanske överraskande för många!

Av dessa hann 764 räknas och kopior lämnades in till kommunen som en del av ett remissyttrande från invånarna.

Namninsamlingen fortsatte under ytterligare två helger och vi beräknar att mer än 1.000 namn hade hunnit samlats in. Nu när besked har lämnats i mitten av april 2011 från Moderaterna att de överger planerna på höghus så kommer denna namninsamling att avslutas. Syftet är uppnått.

Samtidigt är höghuset inte det enda kritiken har riktats mot, hela förslaget saknar en vision om att skapa ett genomtänkt, levande, tillgängligt och småskaligt Rönninge Centrum. Arbetet för att uppnå detta kommer fortgå med oförtruten energi inom Rönningepartiet.